Sökning: "operationssjuksköterska arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden operationssjuksköterska arbetsmiljö.

 1. 1. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Farhan Warsan; Helena Viveka Önsten; [2022]
  Nyckelord :Teamarbete; upplevelser; operationssjuksköterska; operationssal; kommunikation; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet är ett multiprofessionellt team, där alla parter har en viktig roll i arbetet för att säkerställa patientsäkerheten och få till ett så bra resultat som möjligt för patienter. Ett välfungerande teamarbete på operationssalen bidrar till att öka patientsäkerheten, där operationssjuksköterskan har ett viktigt ansvar att leda arbetet och värna om patienten för att säkerställa god, säker vård. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser av stress perioperativt : Litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinsson; Ellen Persson; [2022]
  Nyckelord :Operating room nurse; stress; experiences; qualitative; perioperative care; patient safety; Operationssjuksköterska; stress; upplevelser; kvalitativ; perioperativ vård; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i vården och är något som både kan motivera människor till att prestera bättre men även ha en negativ inverkan på individen. För operationssjuksköterskan kommer upplevelsen av stress både från arbetsmiljö, teammedlemmar och från den egna yrkesrollen. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans miljö och säkerhet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sylvester Sebastianson; Anna Svensson; Andrea Wikerstål-Ebelin; [2022]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad; arbetsmiljö; vårdmiljö; upplevelser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet miljö innefattar både den fysiska och psykosociala miljön. Operationssjuksköterskans arbetsmiljö är operationssalen vilken är högteknologisk och kräver kompetens inom omvårdnad på avancerad nivå men även kunskap inom medicinteknisk apparatur, anatomi och patientpositionering. LÄS MER

 4. 4. Att gå från expert till novis i en produktionsinriktad perioperativ vård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elisabet Forsberg; Johanna Rosengren; [2022]
  Nyckelord :challenges; experiences; newly trained; operating theatre nurse; perioperative care; nyutbildad; operationssjuksköterska; perioperativ vård; upplevelser; utmaningar;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskan har ett betydande och komplext yrkesansvar som innefattar en rad olika specifika kompetenser inom den högteknologiska perioperativa vården. Då den nyutbildade operationssjuksköterskan besitter färre kunskaper och har mindre erfarenhet kan den perioperativa vården upplevas som mer utmanande. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador inom svensk sjukvård är ett problem som skapar mycket lidande för patienter samtidigt som det kostar samhället mycket pengar. En av de faktorer som kan leda till vårdskador är brister i kommunikation. LÄS MER