Sökning: "operationssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet operationssjuksköterska.

 1. 1. Från expert till novis : Operationssjuksköterskans upplevelse av att bli utlånad till annan avdelning under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Thiberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experience; IVA care; postoperative care; surgical nurse; Covid-19; IVA vård; operationssjuksköterska; postoperativ vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våren 2020 kom covid-19 viruset och blev snabbt en världsomfattande pandemi. Sjukvården i landet ställdes inför stora utmaningar, sjukhusen fick ställa om och ställa in planerad vård. Behovet av intensivvårdsplatser ökade och personal fick förflyttas till verksamheter de aldrig tidigare arbetat inom. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssalen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Farhan Warsan; Helena Viveka Önsten; [2022]
  Nyckelord :Teamarbete; upplevelser; operationssjuksköterska; operationssal; kommunikation; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationsteamet är ett multiprofessionellt team, där alla parter har en viktig roll i arbetet för att säkerställa patientsäkerheten och få till ett så bra resultat som möjligt för patienter. Ett välfungerande teamarbete på operationssalen bidrar till att öka patientsäkerheten, där operationssjuksköterskan har ett viktigt ansvar att leda arbetet och värna om patienten för att säkerställa god, säker vård. LÄS MER

 3. 3. Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Alstergren; Laven Benavand; [2022]
  Nyckelord :Experiences; qualitative content analysis; teamwork; operating room nurse; anaesthetic nurse; Erfarenheter; teamarbete; kvalitativ innehållsanalys; operationssjuksköterska; anestesisjuksköterska ;

  Sammanfattning : Operations- och anestesisjuksköterskors erfarenheter av att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier under operation - en intervjustudie AbstraktBakgrund: I Socialstyrelsens rapport från 2019 identifierades drygt 13 000 vårdrelaterade skador mellan åren 2013–2018. Av dessa ledde 213 till dödsfall, varv av 53% av patienterna genomgått ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans uppfattning av operationsteamets följsamhet av hygienriktlinjer : En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Fransson; [2022]
  Nyckelord :Compliance; experience; guidelines; hygiene; operating theatre nurse; surgical site infection; Följsamhet; hygien; operationssjuksköterska; postoperativ infektion; riktlinjer; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa infektioner orsakar lidande för patienterna och innebär stora kostnader för samhället. Operationssjuksköterskan har en viktig roll i att förebygga smitta och smittspridning. Det går att minska de postoperativa infektionerna genom att följa evidensbaserade nationella hygienriktlinjer. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskors upplevelser av stress perioperativt : Litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Martinsson; Ellen Persson; [2022]
  Nyckelord :Operating room nurse; stress; experiences; qualitative; perioperative care; patient safety; Operationssjuksköterska; stress; upplevelser; kvalitativ; perioperativ vård; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i vården och är något som både kan motivera människor till att prestera bättre men även ha en negativ inverkan på individen. För operationssjuksköterskan kommer upplevelsen av stress både från arbetsmiljö, teammedlemmar och från den egna yrkesrollen. LÄS MER