Sökning: "operationssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet operationssjuksköterska.

 1. 1. Faktorer som ger upphov till arbetsrelaterad stress hos operationssjuksköterskor : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Annika Fernqvist; Max Malmström; [2024]
  Nyckelord :operationssjuksköterska; faktorer; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : Introduktion: I takt med att den arbetsrelaterade stressen tilltagit i samhället har även personalbrist inom sjukvården ökat, inte minst inom operationssjukvård. Samtidigt som operationsköerna växer i Sverige larmas det alltmer om brist på specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors erfarenheter av patientsäker vård intraoperativt : Operating room nurses´experiences of patient-safe care intraoperative

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Basel Kayed; Åsa Von Schéele; [2024]
  Nyckelord :Intraoperativt; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Perioperativ omvårdnad är den specifika omvårdnaden inom operationssjukvård och omfattar tre faser; den preoperativa fasen, den intraoperativa fasen och den postoperativa fasen. Vårdandet som sker i operationssalen kallas intraoperativ fas. LÄS MER

 3. 3. Operationssjuksköterskans erfarenhet av kommunikation : -En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erica Perjons; Lisa Tak Nellis; [2024]
  Nyckelord :Communication; perioperativ nursing; operating room nurs; teamwork; experience; Kommunikation; perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; lagarbete; erfarenheter;

  Sammanfattning : Introduktion: Strävandet efter ett gemensamt mål utgör grunden för ett kollaborerat samarbete och bristande kommunikation ger märkbara effekter. Operationssjuksköterskan ansvarar även för samverkan och en god kommunikation med operationsteamet och andra vårdenheter. Detta för att tillgodose kontinuitet för patientens vård. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans erfarenheter av teamarbete i operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Tommy Davidsson; Frida Sandelin; [2023-06-26]
  Nyckelord :Erfarenheter; operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: För varje år som går söker fler vård som kräver kirurgisk åtgärd. Att arbeta på en operationsavdelning innebär att arbeta i en högteknologisk miljö med många utmaningar och svårigheter. Ett operationsteam består av flera professioner som alla är beroende av varandra och alla behövs för att kunna genomföra en operation. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på vakna patienter intraoperativt

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Björkbacke; Matteus Mattsson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Intraoperativ; musik; personcentrerad vård; operationssjuksköterska; vaken kirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med operation kan patienter uppleva negativa känslor som kan resultera i ett lidande. Operationssjuksköterskan har begränsade möjligheter att bedriva en personcentrerad vård relaterat till det korta patientmötet samt den främmande operationsmiljön. LÄS MER