Sökning: "operationssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet operationssjukvård.

 1. 1. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av en operation i vaket tillstånd. : En litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Harlin; Helena Wigander; [2019]
  Nyckelord :operationssjukvård; regionalanestesi; patientupplevelse; omvårdnadsrelation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING     Bakgrund: Alltfler patienter opereras i vaket tillstånd, vilket är kostnadseffektivt för samhället samt innebär mindre risker och snabbare återhämtning för patienten. Tidigare forskning visar att patienter tolererar vaken kirurgi väl, men det finns kunskapsluckor om hur detta upplevs. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett mätinstrument för operationssjuksköterskans vårdtyngd inriktning ortopedi: En pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Henriët; Linn Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; Operationssjukvård; Ortopedi; Vårdtyngdsmätning; Patientsäkerhet; Kvalitetsutveckling; Innehållsvaliditet; Content validity index; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vikten av att utvärdera arbetsbelastning och patientsäkerhet genom vårdtyngds-mätning har påtalats i såväl Sverige som internationellt. I nuläget saknas dock nationella mätinstrument för vårdtyngd. LÄS MER

 4. 4. Den sövda patientens värdighet på operationssalen : En kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Artursson Borbas; Johanna Bohman; [2018]
  Nyckelord :Dignity; intraoperative nursing; anesthetized patient; operating room; theatre nurse; Värdighet; intraoperativ omvårdnad; sövd patient; operationssal; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: To maintain the patient's dignity is important for the theatre nurse, which becomes extra clear when the patient is anesthetized. However, there are few studies with focus on dignity of the anesthetized patient in the operating room. LÄS MER

 5. 5. De nyutexaminerade operationssjuksköterskornas inträde i arbetslivet - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Aleksandra Ivchenkova; Camelia Teodora Costache; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; inträde; nyutexaminerad; operationssjuksköterska; operationssjukvård; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inträdesperioden som nyutexaminerad operationssjuksköterska på sin arbetsplats kan upplevas som svår och full av olika utmaningar och hinder, eftersom de nyutbildade befinner sig ständigt i obekanta situationer. Syftet med studien var att belysa de nyutexaminerade operationssjuksköterskornas erfarenheter av att börja arbeta inom operationssjukvården. LÄS MER