Sökning: "operationssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet operationssjukvård.

 1. 1. Den sövda patientens värdighet på operationssalen : En kvalitativ observationsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Artursson Borbas; Johanna Bohman; [2018]
  Nyckelord :Dignity; intraoperative nursing; anesthetized patient; operating room; theatre nurse; Värdighet; intraoperativ omvårdnad; sövd patient; operationssal; operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: To maintain the patient's dignity is important for the theatre nurse, which becomes extra clear when the patient is anesthetized. However, there are few studies with focus on dignity of the anesthetized patient in the operating room. LÄS MER

 2. 2. De nyutexaminerade operationssjuksköterskornas inträde i arbetslivet - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Aleksandra Ivchenkova; Camelia Teodora Costache; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; inträde; nyutexaminerad; operationssjuksköterska; operationssjukvård; patientsäkerhet.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Inträdesperioden som nyutexaminerad operationssjuksköterska på sin arbetsplats kan upplevas som svår och full av olika utmaningar och hinder, eftersom de nyutbildade befinner sig ständigt i obekanta situationer. Syftet med studien var att belysa de nyutexaminerade operationssjuksköterskornas erfarenheter av att börja arbeta inom operationssjukvården. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ smärtlindring : Patienters erfarenheter av att lämna sjukhuset med regional anestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Filippa Falk; Rasmus Hviid; [2018]
  Nyckelord :regional anestesi; nervblockad; postoperativ smärta; dagkirurgi; plexus block;

  Sammanfattning : Regional anestesi är en uppskattad metod inom operationssjukvård för sina fördelar; patienten är vaken och kan kommunicera, operationsområdet är väl smärtlindrat och förekomst av illamående och kräkningar är minimal. Patienten kan även komma hem samma dag, vilket är både kostnadseffektivt för Hälso- och sjukvården och till fördel för patienten. LÄS MER

 4. 4. Att komma in i den nya yrkesrollen – Erfarna operationssjuksköterskors upplevelser av nyutexaminerade operationssjuksköterskors kompetens

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Elola; Christian Björnholdt Böll; [2017-08-04]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; upplevelse; bedömning; kompetens; nyutexaminerad; Operating room nurse; experience; experienced; assessment; competence; newly graduated;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterska inom operationssjukvård är en skyddad specialistbeteckning enligt Socialstyrelsen. Operationssjuksköterskan innehar en hög kompetens och är verksam inom den perioperativa vården. En kompetensbeskrivning har utarbetats av Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening. LÄS MER

 5. 5. Den pediatriska operationssjuksköterskan: Påfrestande upplevelser och stödet i den pediatriska operationssjukvården.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Alexandersson Restin; Charlotta Persson; [2017-08-02]
  Nyckelord :Operationssjuksköterskor; Etik; Känslor; Konflikter; Barn; Kvalitativ innehållsanalys; Upplevelse; Coping; Strategi; Pediatriskt; Operational Nurses; Ethics; Emotions; Conflicts; Children; Qualitative Content Analysis; Experience; Coping; Strategy; Pediatric;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk och komplex vårdmiljö där allt fler och sjukare patienter idag vårdas. Operationssjuksköterskor inom pediatrisk operationssjukvård möter en variation av patienter vilket ställer höga krav på att kunna anpassa vården efter de individuella patienternas behov. LÄS MER