Sökning: "operativsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade ordet operativsystem.

 1. 1. Malware: Det moderna hotet mot företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Oliver Karlsson; Erik Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Virus; malware; trojan; ransomware; malwareanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats granskas de vanligast förekommande typerna av malware, derasfunktioner samt de konsekvenser som förekommer vid angrepp. Konsekvenser innebär skador vid stöld eller förstörelse av data, som finns på den drabbade enheten. LÄS MER

 2. 2. Analys av säkerhetslösningarna Cisco Secure Endpoint och Microsoft Defender for Endpoint

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Casper Möllberg; Gustav Westerlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar ett examensarbete som handlar om moderna lösningar för säkerhet på slutpunkter. Microsoft Defender for Endpoint och Cisco Secure Endpoint är två relativt nya lösningar jämfört med tidigare programvaror för säkerhet på slutpunkter och det har inte utförts mycket forskning om dem. LÄS MER

 3. 3. Scenanalys - Övervakning och modellering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hani Ali; Pontus Sunnergren; [2021]
  Nyckelord :Machine Learning; Convolutional Neural Network; Artificial Neural Network; YOLOv3; You Only Look Once; Python; Tensorflow; DeepSORT; Faltningsnät; Maskininlärning; Självkörande Bilar; Python;

  Sammanfattning : Självkörande fordon kan minska trafikstockningar och minska antalet trafikrelaterade olyckor. Då det i framtiden kommer att finnas miljontals autonoma fordon krävs en bättre förståelse av omgivningen. LÄS MER

 4. 4. Parallellisering av Sliding Extensive Cancellation Algorithm (ECA-S) för passiv radar med OpenMP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Johansson Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Extensive Cancellation Algorithm ECA ; ECA-S; Passive Radar; Optimization; OpenMP; Parallel Processing; Shared Memory Model; Central Processing Unit CPU ;

  Sammanfattning : Software parallelization has gained increasing interest since the transistor manufacturing of smaller chips within an integrated circuit has begun to stagnate. This has led to the development of new processing units with an increasing number of cores. LÄS MER

 5. 5. Progressiv webbapplikation med bildigenkänning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Louise Behrenfors; Kevin Norlén; [2020]
  Nyckelord :app; applikation; progressiv; webbapplikation; bildigenkänning; maskininlärning; azure; react; custom vision; pwa; javascript;

  Sammanfattning : Allt fler personer i Sverige har tillgång till både Internet och smarttelefoner i en större utsträckning än någonsin förr. Det finns applikationer för det mesta, som tränings-, spel- och nyhetsappar. LÄS MER