Sökning: "operett"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet operett.

  1. 1. Från berättelse till handling Mellan två libretti

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Caspar Engdahl; [2016-10-03]
    Nyckelord :Opera; musikal; operett; libretto; översättning; sångtexter; ; dramaturgi;

    Sammanfattning : I denna kandidatuppsats utforskar jag hur jag tar mig an att skriva ett nytt operalibretto utifrån de erfarenheter jag gjort av att skriva ett tidigare sådant. Jag beskriver och problematiserar alltså vad det innebär för en librettist att vara i processen mellan två operor. LÄS MER