Sökning: "opinion leaders"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden opinion leaders.

 1. 1. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 2. 2. INFLUENCERS - DEN NYA MARKNADSFÖRINGSKANALEN? : En kvalitativ studie om huruvida unga kvinnors intentioner och konsumtionspreferenser påverkas av att influencers rekommenderar produkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Lindqvist Nordberg; Alice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; rekommendationer; kommunikation;

  Sammanfattning : The research area of ​​the essay highlights the development of digital media and its importance for consumers today. Furthermore, the communication has been through a change and it is now possible for everyone to spread information and communicate with people in an easy way through social media. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Angela Berglund; Tina Holtz; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; motivation; effective leadership traits; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory; Effektivitet; motivation; effektiva ledaregenskaper; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory;

  Sammanfattning : Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. LÄS MER

 4. 4. Hackergruppens beteende i informationskrigföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Information warfare; Syrian Electronic Army; John Warden; Strategic Theory;

  Sammanfattning : With the ever-expanding speed of technological development and the dependence of social media outlets in everyday life. Information warfare can be used to strike targets with information operations from leaders down to the average person. LÄS MER

 5. 5. Hur kommunala organisationer arbetar inför GDPR : En fallstudie med fokus på förberedelse och genomförande av organisationsförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Osbakk; Petra Wennström; [2018]
  Nyckelord :Organizational Change; Change Readiness; GDPR; General Data Protection Regulation; Kotter s eight-step change model; Organisationsförändring; förberedelse inför organisationsförändring; GDPR; Dataskyddsförordning; Kotters åttastegsmodell;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to provide information on how organizations prepare for organizational change by examining how they work for the EU General Data Protection Regulation (GDPR) which comes into action in May 2018. The following questions have been used in order to approach this action: How do municipal organizations prepare effectively for the changes that the EU Data Protection Regulation (GDPR) implies? What steps are particularly problematic in the change work? How can change leaders handle these steps? During the study, a qualitative method has been used through semi-structured interviews. LÄS MER