Sökning: "opinion leaders"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden opinion leaders.

 1. 1. Företagskultur ur ett Ledar-och Medarbetarperspektiv - en studie av två säljbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Sköld; Pauline Weiler; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : How is the organizational culture perceived by leaders and employees'? Does the employees'opinion differ from the view applied from the top by the leaders?In a world with increasingly harsh business climate and expectations from consumers and external stakeholders, companies have a lot to live up to in order to keep a strong position in themarket. The company is expected to convey what they stand for and the values they work towards. LÄS MER

 2. 2. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 3. 3. INFLUENCERS - DEN NYA MARKNADSFÖRINGSKANALEN? : En kvalitativ studie om huruvida unga kvinnors intentioner och konsumtionspreferenser påverkas av att influencers rekommenderar produkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Nathalie Lindqvist Nordberg; Alice Johansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer; rekommendationer; kommunikation;

  Sammanfattning : The research area of ​​the essay highlights the development of digital media and its importance for consumers today. Furthermore, the communication has been through a change and it is now possible for everyone to spread information and communicate with people in an easy way through social media. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap för ökad effektivitet i byggproduktion

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Angela Berglund; Tina Holtz; [2018]
  Nyckelord :Efficiency; motivation; effective leadership traits; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory; Effektivitet; motivation; effektiva ledaregenskaper; contingency theory; transactional theory; transformational theory; servant theory;

  Sammanfattning : Purpose: The population of Sweden is steadily increasing, which raises the need for new infrastructure and new buildings. To meet these demands the construction industry must become more efficient. According to several researchers, better leadership can be a part of accomplishing this. LÄS MER

 5. 5. Hackergruppens beteende i informationskrigföring

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Björn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Information warfare; Syrian Electronic Army; John Warden; Strategic Theory;

  Sammanfattning : With the ever-expanding speed of technological development and the dependence of social media outlets in everyday life. Information warfare can be used to strike targets with information operations from leaders down to the average person. LÄS MER