Sökning: "opinionsledare"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet opinionsledare.

 1. 1. Vägen till en grön profil : En kvalitativ studie om uppbyggnaden av personligt varumärke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Annie Alström; Lina Flysjö; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöfrågan är ett av dagens hetast diskuterade ämnen. Detta är mycket tack vare framfarten av sociala medier och influencers som öppnat upp för samtal med människor världen över. Personligt varumärke innebär en praxis av att framhäva och marknadsföra sig själv som ett varumärke. LÄS MER

 2. 2. Nanoinfluencers som inflytelserika opinionsledare : En kvalitativ studie om hur ett företags Brand Equity påverkas vid samarbeten med nanoinfluencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Manns; Hzbai Tekeste; [2020]
  Nyckelord :Nanoinfluencer; Brand Equity; Trustworthiness; Engagement; Brand Awareness; Nanoinfluencer; Brand Equity; Trovärdighet; Engagemang; Varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Due to the dramatical change in society coming from digitization, marketing changed from a traditional approach to a digital scene. A phenomenon that appeared as a result of this is marketing through influencers, also seen as opinion leaders in online communities. LÄS MER

 3. 3. Miljöjournalistikens David och Goliat : En kvantitativ innehållsanalys av hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Frida Nordin; Anna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Greta Thunberg; Donald Trump; gestaltningsteorin; personifiering; det polariserade medielandskapet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av klimatdebattens största opinionsledare, Greta Thunberg och Donald Trump, har gestaltats i svenska tidningar under 2019. Frågeställningar: I vilken utsträckning finns det en relation mellan om Greta Thunberg och Donald Trump framställs positivt och negativt i förhållande till tidningens politiska färg? Vilka, om några, skillnader finns det i hur Greta Thunberg och Donald Trump har gestaltats i klimatfrågan i svenska tidningar under 2019? Teoretiskt ramverk: Det polariserade medielandskapet, gestaltningsteorin, dagordningsteorin och personifiering. LÄS MER

 4. 4. "Ät jättemycket råa grönsaker i många olika färger" : en kvalitativ undersökning av kommunikationen på hälsobloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sofia Karlefeldt; [2020]
  Nyckelord :Blogg; hälsa; kost; kommunikation; opinionsledare; risk; experter.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ”Ät jättemycket råa grönsaker i olika färger – en kvalitativ undersökning av hälsokommunikation på hälsobloggar” är författad av Sofia Karlefeldt vid institutionen för Kommunikation och Medier på Lunds Universitet. Uppsatsen undersöker hur bloggar kan förstås som en ny typ av hälsokommunikation genom en fallstudie av bloggen Food Pharmacy. LÄS MER

 5. 5. Modemedvetenhet versus miljömedvetenhet : En kvalitativ studie om influencers påverkan på unga kvinnors identitetsskapande

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Hedihn; Pernilla Angervall; [2020]
  Nyckelord :Identity formation; influencers; Instagram; clothing consumption; environmental awareness; Identitetsskapande; influencers; Instagram; klädkonsumtion; miljömedvetenhet;

  Sammanfattning : A paradigm shift has taken place in identity formation as the society7 is moving towards to be more digitized. Previous research shows that young people use social media and its opinion leaders, called influencers, to a large extent as a tool to create their own identity. LÄS MER