Sökning: "opinionsundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet opinionsundersökning.

 1. 1. Från publiker till partier : Opinionsundersökningens förändrade protokoll 1957-1976

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Eskil Vesterlund; [2019]
  Nyckelord :opinionsundersökning; protokoll; mediering; medialisering; publiker; Sifo;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen anläggs ett mediehistoriskt perspektiv på opinionsundersökningen i syfte att historisera denna medieform. Fokus ligger på dess förändringar mellan 1957 och 1976. LÄS MER

 2. 2. Föräldrapenningen och Försäkringskassan : Hur viktigt är institutionellt förtroende för attityder gentemot offentliga utbetalningar?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Matilda Lind; [2019]
  Nyckelord :föräldrapenningen; försäkringskassan; attityder; tillit; politisk ideologi; stat; institution; trygghetssystem; offentliga utbetalningar;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig i att undersöka om det finns ett statistiskt samband mellan förtroendet för försäkringskassan och attityder till föräldrapenningen. Finns det en koppling mellan en av Sveriges mest omtalade myndighet och utbetalningen denna administrerar? Uppsatsen studerar om det finns ett samband mellan förtroendet för försäkringskassan och attityden till föräldrapenningen. LÄS MER

 3. 3. Nato och det svenska försvaret : En statistisk analys om förhållandet mellan tillit till försvaret och attityder till Nato

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Samuel Schotte; [2018]
  Nyckelord :Nato; försvaret; politisk ideologi; tillit; attityder;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar ta reda på hur det svenska försvaret förhåller sig till Nato, det vill säga hur två av Sveriges mest aktuella och centrala frågor för svensk nationell säkerhet hänger ihop. Rysslands militära upprustning och aktivitet i Östersjöområdet kombinerat med den amerikanske presidentens hårda retorik gentemot EU och Nato ökar spänningarna i Sveriges närområde. LÄS MER

 4. 4. Fler, mindre och billigare bostäder : En opinionsundersökning på om SBUF:s förslag med avsteg från regler kan leda tillAffordable Housing

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ayub Aden; Serhat Uzun; [2018]
  Nyckelord :Affordable Housing; Flexible building regulation; Alternative housing solutions; Resource-Poor; Affordable Housing; Flexibla byggregler; Alternativa bostadslösningar; Resurssvaga;

  Sammanfattning : Den svenska bostadskrisens utveckling berör hela bostadsmarknaden men främst deresurssvaga hushållen. Anledningen till detta fenomen är att samhällsklyftorna i landet harökat som ett resultat av att inkomstfördelningen i Sverige har förändrats. LÄS MER

 5. 5. Parking Guidance Systems: Evaluating two parking guidance systems' impact on carbon dioxide emissions and parking time for motorists in congested parking facilities

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Fedel Gabrail; Robin Bråtfors; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finding parking space can be difficult these days. Expensive and inconvenientparking lots oftentimes causes many motorists to chooseto park on-street which leads to traffic congestion, car emissions andfrustration. LÄS MER