Sökning: "opioid dependence"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden opioid dependence.

 1. 1. Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende : Socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nicole Antalek; Johanna Sörling; [2019]
  Nyckelord :socialsekreterare; handlingsutrymme; socialtjänst; hälso- och sjukvård; samverkan; beroende; LARO; sidomissbruk; samsjuklighet.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om socialsekreterares perspektiv på sitt handlingsutrymme och hur socialsekreterare i sitt arbete samverkar med hälso- och sjukvården när en klient deltar i läkemedelsassisterad behandling. Syftet med studien är att öka kunskapen om handlingsutrymmet för socialsekreterare inom socialtjänsten i samverkan med hälso- och sjukvården kring klienter med läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende. LÄS MER

 2. 2. ”Det är good enough” : En kvalitativ studie om uppfattningar hos personal inom tvångsvården, avseende läkemedelsassisterad behandling av opiatmissbruk i tvångsvård för missbrukare, ur ett etiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Jennie Holm Skans; Therése Liljegren; [2019]
  Nyckelord :Ethics; LARO; LVM; Etik; LARO; LVM;

  Sammanfattning : Inom gruppen opiatmissbrukare är dödligheten hög och många av dessa vårdas med stöd av LVM på något av landets LVM-hem. Opiatmissbruk behandlas ofta med substitutionsbehandling. Denna behandlingsform kallas ofta LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk. LÄS MER

 3. 3. Jag är inte bara en knarkare : En litteraturstudie om upplevelsen av kontroll och stigma vid substitutionsbehandling vid opioidberoende

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Gardell; Hanna Lindström; [2018]
  Nyckelord :Control; drug addiction; opioid dependent; stamped as a drug addict; stigma; substitution treatment; Kontroll; Opioidberoende; stämplad som narkoman; stigma; substitutionbehandling;

  Sammanfattning : Background: Opioid dependence is a chronic disease. Substitution treatment for opioid addiction involves a lot of rules and control that can lead to stigmatization. Purpose: To describe the experience of control and stigma in people with substitution treatment during opioid dependence. LÄS MER

 4. 4. Neurobiology of opioid addiction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ludvig Rudén; [2018]
  Nyckelord :Opioids; reinforcement; mu opioid receptor; addiction; allostasis; cAMP; Opioider; belöning; mu opioid receptor; beroende; allostas; cAMP;

  Sammanfattning : Since the use of opioids started to emerge for analgesic reasons in the 19th century with the synthetization of morphine, opioids have been studied rigorously to better understand its effects on the brain. This thesis shows that both the analgesic effects and the reinforcing effects of opioids are mediated by the same receptor, the mu opioid receptor (MOR). LÄS MER

 5. 5. Farmakologisk behandling vid opioidberoende : Finns det skillnader i effekt mellan buprenorfin- och metadonbehandling?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :methadone; buprenorphine; opioid dependence; Metadon; buprenorfin; opioidberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en opiat ursprungen från opiumvallmon och är starkt förknippad med beroende och död. När heroin och andra kortverkande opiater binder in till μ-opioidreceptorer i hjärnan sker en ökad frisättning av signalsubstansen dopamin och en stark känsla av eufori infinner sig. LÄS MER