Sökning: "opportunism"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet opportunism.

 1. 1. Förklaringar till förklaringarna : En studie om bolagsstyrning utifrån samtliga 317 svenska börsnoterade bolag och dess förklaringar till avvikelser från Svensk kod för bolagsstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Eriksson; Elin Ganelius; [2020]
  Nyckelord :Information asymmetry; Corporate governance; Ownership characteristics; Chief executive officer; Board of directors; Agency theory; The Swedish code of corporate governance; Kollegiet; Informationsasymmetri; Bolagsstyrning; Ägarstruktur; Verkställande Direktör; Styrelse; Agentteorin; Svensk kod för bolagsstyrning; Kollegiet;

  Sammanfattning : Skandaler orsakade av bristande bolagsstyrning har kontinuerligt uppmärksammats i flera svenska börsnoterade bolag. Bolagsstyrning syftar till att skydda ägarnas intresse och kapital från verkställande direktörens (VD) opportunism. Ägarnas osäkerhet har bidragit till en ökad efterfrågan på information om hur bolag styrs och verkar. LÄS MER

 2. 2. Narratives of Collaborative Governance : An Exploration of the National Innovation Council

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kayla Van Cleave; [2020]
  Nyckelord :governance; collaborative governance; ethnography; narratology; stakeholder; National Innovation Council; Sweden;

  Sammanfattning : Governance is a predominant paradigm in political science, characterizing how current regimes are increasingly steered by multiple societal actors and structures. The specific purpose and processes of such arrangements however, remain vague in theory and in practice. LÄS MER

 3. 3. Kunskaps- och informationsasymmetriers påverkan på upphandlingsprocessen : En intervjustudie om IT-konsulters erfarenheter av upphandlingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Brasar; Emelie Garton; [2020]
  Nyckelord :Upphandlingar; upphandlingsprocesser; IT-konsult; opportunism; asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att bidra med en fördjupad förståelse för upphandlingsprocesser inom IT genom att besvara forskningsfrågan “Hur påverkar asymmetrier i kunskap och information upphandlingsprocessen ur ett IT-konsultperspektiv?”. Empiri samlades in genom en intervjustudie där fyra IT-konsulter med erfarenhet från upphandling intervjuades. LÄS MER

 4. 4. Assessing the value of advice : Evaluation approaches of small management consulting firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Grufman; Cornelia Larker; [2020]
  Nyckelord :Management consulting; Evaluation; Knowledge Intensive Services; Customer satisfaction; Relationship management; Performance-based pricing;

  Sammanfattning : Whilst utilization of management consulting services has become an integral part of the contemporary economy and functioning of many organizations, intangibility leaves clients unable to predict or objectively assess the values created in consulting engagements. According to scholars, attempts to counteract the principal-agent related risks of opportunism and divergent incentives are expected to increase following higher competition, consumer awareness and anticipated increased demand for performance-based pricing. LÄS MER

 5. 5. Application of vertical joint ventures in real estate development : a Swedish study from the perspective of property managers and property developers

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jesper Kullman; Emma Wigren; [2020]
  Nyckelord :Joint venture; Vertical joint venture; Real estate; Real estate development; Motives; Application; Joint venture; Vertikal joint venture; Fastigheter; Fastighetsutveckling; Motiv; Tillämpning;

  Sammanfattning : Projects in real estate development are commonly associated with failures in attaining clients’ expectations in terms of time, cost and quality. At the same time, the real estate and construction industry in Sweden is recognized as traditional and sometimes characterized by few and dominant actors leading to low competitiveness. LÄS MER