Sökning: "opposition uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden opposition uppsats.

 1. 1. Vad är rättskipning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristian Cardell; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the historical discussion behind creating a sharp distinction between the jurisdiction of courts and the administration of public authorities after the establishment of the Swedish constitution in 1809. The study addresses the following questions: 1) How did the inspiration for a clearer differentiation between jurisdiction and administration arise? 2) What criteria for defining the jurisdiction of courts can be derived from the historical debate? 3) Why did the discussion not result in an actual separation between jurisdiction and administration? To answer these questions, I have used a method developed by the historian R. LÄS MER

 2. 2. Så skall också ett bönhus tillfalla eder : En studie av Blåsmarks bönhusförening och Blåsmarks DUF 1945-1948

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Terese Öhman; [2020]
  Nyckelord :Bönhus; föreningsarbete; processperspektiv;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en studie av Blåsmarks bönhusförenings nedläggning och överlåtelsen avbönhuset till Blåsmarks DUF år 1947. Studien är begränsad till tidsperioden 1945–1948 föratt undersöka föreningarna innan och efter den händelse som är i fokus i uppsatsen och ärbaserad på de mötesprotokoll bägge föreningar förde under tidsperioden 1945-1948. LÄS MER

 3. 3. “To be or not to be?” - an essay about the debate that emerged from the opposition of Rebecca Tuvel's article and it’s examination regarding the concept of humanity.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ismar Didic; [2018]
  Nyckelord :Transgender; gender; race; sexism; racism; human rights; rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : I april 2017, blev Rebecca Tuvel, en av författarna till den feministiska filosofiskriften Hypatia, kritiserad för en artikel som hon hade skrivit och som hade publicerats av den akademiska tidskriften. Artikeln som Tuvel skrev, innefattade ett jämförande av Rachel Dolezal, en vit kvinna som identifierade sig som svart, med det av Caitlyn Jenner, en trans kvinna. LÄS MER

 4. 4. Jourreformen i Finland : En analys av språkdebatten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Brita Storlund; [2018]
  Nyckelord :jourreformen; språkrättigheter; finlandssvenska; nationalspråk;

  Sammanfattning : I Finland antogs en jourreform i december 2016, vilken ingick i en större socialhälso-och sjukvårdsreform. Den föregicks av en intensiv språkdebatt eftersom den finlandssvenska minoriteten - tillsammans med flera remissinstanser - ansåg att de grundlagsenliga språkrättigheterna för svensktalande kunde komma att riskeras. LÄS MER

 5. 5. Partiledaråsikt och koalitionsbygge: Hur tänker väljaren? Med fokus på valet 2010

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Källqvist; [2018]
  Nyckelord :Koalitionsbygge; Alliansen; Partiledare; Parti; 2010; Åsikter; Samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera hur svenska väljare tänker kring koalitionsbygge och om detta påverkar åsikten om en partiledare från ett annat parti än det man röstat på. Uppsatsens teori fokuserar därför på en ökad personifiering inom politiken samt koalitionsbygge, då det i dagens samhälle finns en ökad förståelse gällande vikten av att samarbeta mellan partier för att lättare kunna genomföra policys. LÄS MER