Sökning: "oppression"

Visar resultat 1 - 5 av 640 uppsatser innehållade ordet oppression.

 1. 1. Capoeiras effekter på den utövande individen : En etnologisk studie om relationen mellan subjekt och omgivning i den afrobrasilianska kampsporten Capoeira

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Hilda Ekström; [2023]
  Nyckelord :capoeira; phenomenology; emotions; affekt; whiteness; martial art;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore and analyze what the effects capoeira has on its practitioners when it comes to how it interacts in their everyday life, what capoeira means to them, what feelings they attach to the practice and what meaning they make of the historical aspect of capoeira. This study is based on 7 interviews with people who practice capoeira and 2 observations of capoeira training. LÄS MER

 2. 2. Aesthetic injustice

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Författare :Jessica Rodarte; [2023]
  Nyckelord :Aesthetic injustice; potential aesthetic agents; testimonial aesthetic injustice; hermeneutical aesthetic injustice; aesthetic dysfunction.;

  Sammanfattning :   I argue that talking about aesthetic injustice implies reflection about some failures on the exercise of aesthetic judgment due to mechanisms of oppression, which have a negative impact on the development of potential aesthetic agents.  I claim that mechanisms of oppression like aesthetic identity prejudice, oppression or lack of recognition of sensitivities, and aesthetic dysfunctionality in sites of enunciation continue undermining the degree of validation of potential aesthetic agents - who mostly belong to historical oppressed groups like women, black people, indigenous, native Americans, among others. LÄS MER

 3. 3. Synen på jämställdhet i svensk politik : En kvalitativ studie av fyra riksdagspartiers jämställdhetspolitik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hannah Johansson; [2023]
  Nyckelord :Feminism; jämställdhet; hedersförtryck; löneskillnader; mäns våld; riksdagspartier; Vänsterpartiet; Socialdemokraterna; Liberalerna; Sverigedemokraterna.;

  Sammanfattning : This essay intended to examine gender equality policies of four parliamentary parties in Sweden. The parties selected for this thesis were the Left Party, the Social Democrats, the Liberals and the Sweden Democrats. LÄS MER

 4. 4. Hedersrelaterat våld och förtryck : En analys av det nya hedersbrottet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Selma Sahinovic; [2023]
  Nyckelord :Heder; Hedersbrott; Våld och förtryck; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersförtryck; Juridik;

  Sammanfattning : Sedan 1990-talet har hedersvåld och förtryck uppmärksammats som ett samhällsproblem. För att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck har lagstiftaren vid åtskilliga tillfällen vidtagit straffrättsliga åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Debatten om kvinnliga präster i Växjö och Göteborg stift : En kvalitativ studie över debatten om kvinnliga präster i lokaltidningar i Växjö och Göteborg stift 1957-1958

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sebastian Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Church history; women´s history; priesthood; oppression; ecclesiastic; societal change.;

  Sammanfattning : This study has investigated the debate about allowing women to be consecrated as priests that started as a propositon at the Church meetings in Sweden between 1957 and 1958. The essay's purpose was to shed light on the newspaper debate attitude towards the introduction of female priests, focusing on the debates that took place in two dioceses: Gothenburg and Växjö. LÄS MER