Sökning: "optimal beskattning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden optimal beskattning.

 1. 1. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Nyckelord :aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Sammanfattning : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. LÄS MER

 2. 2. Är det krut i RUT?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Kvart; Fredrik Blix; [2018]
  Nyckelord :RUT-avdrag; optimal beskattning; skattekil; budgetneutral; Business and Economics;

  Sammanfattning : In 2007, the Swedish government implemented a tax reform on consumer services, which is known as RUT-avdraget. The aim of the reform was to reduce the size of the informal market and allow households to get more hours accessible for further work on the market. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsskattens omfördelande effekter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS); Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Carolina Johansson; Ida Knutsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; inkomstskatt; optimal beskattning; disponibel inkomst; incidens; vertikal rättvisa; omfördelningseffekter; ojämlikhet; fastighetsförmögenhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker fastighetsskattens kraft som omfördelande verktyg. Den statliga fastighetsskatten avskaffades i Sverige år 2007 och ersattes med den kommunala fastighetsavgift vi har i landet idag. LÄS MER

 4. 4. Landstingens pensionsskuld : En studie om landstingens hantering och redovisning av pensionsåtaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Westin; Jakob Nirfalk; [2016]
  Nyckelord :Pension; landsting; pensionsredovisning; ekonomi;

  Sammanfattning : Problem: I Sveriges kommuner och landsting finns idag en redovisningsmetod som benämns som blandmodellen. Modellen innebär att pensioner intjänade före 1998 placeras utanför balansräkningen i en not. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar arbetslöshetsförsäkringens utseende arbetslöshetsgraden? - En teoretisk och empirisk jämförelse mellan länder.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ted Larsson; [2009]
  Nyckelord :ersättning; beskattning; Multipel regressionsanalys; arbetslöshetsförsäkring; optimal ekonomisk teori; villkor; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att med hjälp av optimal arbetslöshetsförsäkringsteori samt empirisk analys – genom en jämförelse mellan länder – undersöka om, och hur, utformandet av de olika fragmenten i en arbetslöshetsförsäkring förklarar arbetslöshetsgraden. Metod: Problemet kommer att angripas med såväl optimal ekonomisk teori som med ekonometri. LÄS MER