Sökning: "optimalt valutaområde"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden optimalt valutaområde.

 1. 1. EUROPEISKA UNIONEN, ETT OPTIMALT VALUTAOMRÅDE? : En empirisk studie om EU vid finanskrisen 2008

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Johan Karlsson; Aleksi Viitala; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den ekonomiska utvecklingen inom Europeiska unionen vid finanskrisen 2008. Huvudsakligt fokus är att undersöka om olika medlemsländer av den Europeiska unionen reagerade symmetriskt utifrån makroekonomiska variabler. LÄS MER

 2. 2. Sverige och Euron - Utgör Sverige och eurozonen ett optimalt valutaområde?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Jansson; [2018-02-07]
  Nyckelord :optimum currency area; Eurozone; labour mobility; openness; similarity in business cycles; wage flexibility; optimalt valutaområde; valutaområde; valuta; eurozonen; arbetskraftsrörlighet; öppenhet; likhet i konjunkturcykler; konjunkturcykler; business cycles; löneflexibilitet;

  Sammanfattning : During the 1990s extensive research concerning Sweden and the Eurozone as an optimumcurrency area was made. But research on the topic has been scarce during the last decade,therefore this thesis aims to extend the contemporary knowledge about Sweden and theEurozone as an optimum area. LÄS MER

 3. 3. Irlandskrisen - En fallstudie baserad på Taylorregeln och optimala valutaområden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Lundström; Arvid Lindahl; [2014]
  Nyckelord :Taylorregeln; optimala valutaområden; Irlandskrisen; ECB; Business and Economics;

  Sammanfattning : Den amerikanske ekonomen John Taylor satte på 1990-talet upp en modell för hur styrräntan kan beräknas. Efter att Irland gick med i EMU gav de upp sin egna penningpolitik och lät ECB sätta styrräntan. Vi använder Taylorregeln för att beräkna den optimala styrräntan på Irland gentemot styrräntan satt av ECB. LÄS MER

 4. 4. Är WAEMU och ECOWAS optimala valutaområden? En studie av valutaunioner i Västafrika

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philippe Bourghardt; [2014]
  Nyckelord :Optimala valutaområden; Valutaunioner; WAEMU; ECOWAS; Penningpolitik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker önskvärdheten för valutaunioner i Västafrika. Både den befintliga valutaunionen WAEMU och den planerade valutaunionen inom ECOWAS behandlas. LÄS MER

 5. 5. Skulle Öresundsregionen gynnas av en gemensam dansk-svensk valuta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sara-Li Winter Johansson; Emilie Nord; [2013]
  Nyckelord :Öresundsregionen; Copenhagen Malmö Region; valutaunion; optimalt valutaområde; Business and Economics;

  Sammanfattning : Öresundsregionen är en djupt integrerad region som utgörs av södra delen av Sverige och östra delen av Danmark. Länderna sammanbinds av Öresundsbron som går mellan städerna Malmö och Köpenhamn och dagligen pendlar över 20 000 människor över sundet. LÄS MER