Sökning: "optimera lager"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden optimera lager.

 1. 1. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karin Gyllengahm; [2020]
  Nyckelord :lagerhantering; lagerstyrning; partiformningsmetod; partistorlek; prognostisering; Silver Meal; batch size; forecasting; inventory control; inventory management; lot sizing;

  Sammanfattning : Skogsindustrin verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket är en ständig utmaning för branschen och produktionseffektivitet i alla led anses vara avgörande. Som naturlig följd blir produktdifferentiering en viktig process. LÄS MER

 2. 2. Transporteffektivitet vid e-handel av dagligvaror : En kvantitativ studie av sista milen-distribution genom ruttplanering och metaheuristiken tabusökning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Patricia Melin Jonsson; Ronja Ask; [2019]
  Nyckelord :Sistamilen; sistamilen-distribution; tabusökning; metaheristik; ruttplanering;

  Sammanfattning : Vid e-handel av dagligvaror finns stora utmaningar i att skapa förutsättningar för effektiva hemleveranser. Sista milen-distributionen står för den minst transporteffektiva delen av den totala försörjningskedjan då den är svårast att genomföra kostnads- och energieffektiv ruttplanering på. LÄS MER

 3. 3. Reducering av lagerkostnader utifrån en arbetsmodell för tillverkningsindustrier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Johan Grönberg; Arwid Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Lagerkostnad; Kapitalbindning; Säkerhetslagerdimensionering; Värdeflödesanalys; Spagettidiagram; Artikeldifferentiering; Materialflöde; arbetsmodell;

  Sammanfattning : Det förekommer idag att företag har ett överflöd av bundet kapital, oftast med anledning för att säkerställa att material ska finnas i lager för att undvika produktionsstopp. Målet med fallstudien är att konstruera en arbetsmodell som reducerar lagerkostnader. LÄS MER

 4. 4. Optimisation of an aeronautic production line through the managementof tools and the shortage of items

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Alexis Philippe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis work is part of a process to ensure the production ramp-up of the A320neo aircraft pylons at Airbus Saint-Eloi factory (Toulouse). The aim of the project was to optimise the production management in order to sustain the transition to a serial production of the assembly lines. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av Last Planner på materialhantering: : En fallstudie på medelstora byggarbetsplatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Last Planner; Kommunikation; Flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Byggnadsprojekt finns i många varianter, stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem som är gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden ofta inte fungerar på ett bra sätt. LÄS MER