Sökning: "optimera lager"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden optimera lager.

 1. 1. Tillämpning av Last Planner på materialhantering: : En fallstudie på medelstora byggarbetsplatser.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Last Planner; Kommunikation; Flödeskartläggning;

  Sammanfattning : Byggnadsprojekt finns i många varianter, stora, små, enkla eller komplexa. Ett problem som är gemensamt för alla projekt är att flödet av material som ska monteras in i byggnaden ofta inte fungerar på ett bra sätt. LÄS MER

 2. 2. Design and Fabrication of 1550 nm Photonic Crystal Surface Emitting Lasers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :João Martins de Pina; [2018]
  Nyckelord :Photonic crystal; surface-emitting laser; metal organic chemical vapour deposition; III-V semi- conductors; light emitting diode.;

  Sammanfattning : In this study, the design and fabrication of a monolithic InP-based 1550-nm photonic-crystal surfaceemitting laser (PCSEL) is reported. The device is composed by an InGaAsP multi-quantum well (MQW) active layer and InP photonic crystal (PhC) formed by metal organic chemical vapour deposition (MOCVD). LÄS MER

 3. 3. Application and Evaluation of Artificial Neural Networks in Solvency Capital Requirement Estimations for Insurance Products

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mattias Nilsson; Erik Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The least squares Monte Carlo (LSMC) approach is commonly used in the estimation of the solvency capital requirement (SCR), as a more computationally efficient alternative to a full nested Monte Carlo simulation. This study compares the performance of artificial neural networks (ANNs) to that of the LSMC approach in the estimation of the SCR of various financial portfolios. LÄS MER

 4. 4. Prediktiv simulation : En undersökning om möjligheten att minskaslöseri vid ett industriföretag med hjälp av digitala simuleringar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Joachim Zetterman; [2018]
  Nyckelord :Predictive simulation; lean manufacturing; industry 4.0; smart factory; Prediktiv simulering; lean tillverkning; industri 4.0; smarta fabriker;

  Sammanfattning : The industrial company Scania CV AB is a world leader in the manufacturing of commercial vehicles. They offer a modular systems that include heavy trucks and buses that can be configured to a range of different needs. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av lagerhantering vid kraftvärmeverk

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Robin Hjerén; Eric Assarsson; [2017]
  Nyckelord :Bränslelogistik; lagerhantering; kraftvärmeverk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I takt med att miljö och hållbarhet blir alltmer prioriterade frågor för samhället kommer marknaden för biobränslen och energi producerad från biobränslen öka. Genom ökad konkurrens bland energiproducenter skapas ett större krav på lagerhantering som är en grundläggande kompetens för företag. LÄS MER