Sökning: "optimering"

Visar resultat 1 - 5 av 1084 uppsatser innehållade ordet optimering.

 1. 1. Framtagning och optimering av en paddelsensor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Adnan Mahmutovic; Nahome Micheal; [2020]
  Nyckelord :Strain gauge; kayaking; paddling; paddle sensor; Arduino; wheatstonebridge; Trådtöjningsgivare; kajak; paddling; sensor; Arduino; wheatstonebrygga;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att skapa en paddlingssensor vilket mäter paddlingskrafteni flera olika riktningar. Detta uppnås genom att skapa en sensor vars kopplingsschema är i enlighet med en wheatstonebrygga och två trådtöjningsgivare som placeras i strategiskt valda positioner. LÄS MER

 2. 2. Optimering av arbetsområde för filtreringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Simon Altun; [2020]
  Nyckelord :Filtrering; Filter; Vakuumfilter; Spån; Kylvätska; Arbetsområde; Pump;

  Sammanfattning : During the process of cutting metals a coolant is often used for cooling the material being processed and to extend the lifespan of the cutting tool. After the process a mixture of coolant and metal chips remain. In order to separate these from each other vacuum filtration is used. LÄS MER

 3. 3. Simulation-Based Portfolio Optimization with Coherent Distortion Risk Measures

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Andreas Prastorfer; [2020]
  Nyckelord :Risk Management; Portfolio Optimization; Conditional Value-at-Risk; Coherent Distortion Riks Measures; Elliptical Distribution; GARCH model; Normal Copulas; Extreme Value Theory; Risk Contributions; Riskhantering; Portföljoptimering; Conditional Value-at-Risk; Koherenta distortionsriskmått; Elliptiska fördelningar; GARCH modeller; Normal-copula; Extremvärdes teori; Riskbidrag;

  Sammanfattning : This master's thesis studies portfolio optimization using linear programming algorithms. The contribution of this thesis is an extension of the convex framework for portfolio optimization with Conditional Value-at-Risk, introduced by Rockafeller and Uryasev. LÄS MER

 4. 4. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 5. 5. Den preoperativa riskbedömningen ur anestesisjuksköterskans perspektiv: En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Andreas Berglund; Kristian Hermander; [2019-06-20]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; risk; riskbedömning; riktlinjer; fortbildning; optimering; patientsäkerhet; erfarenhet; advocacy; kvantitativ; enkät;

  Sammanfattning : Background: During a preoperative assessment information about the patients health, physicalstatus and current diseases are gathered to enable an evaluation of the patients risk factors beforeanesthesia is administrated. The goal of this evaluation is to minimize the risk of perioperativecomplications by individualizing the anesthesia method and/or perform a preoperativeoptimization of the patient. LÄS MER