Sökning: "optimering"

Visar resultat 1 - 5 av 1646 uppsatser innehållade ordet optimering.

 1. 1. OPTIMISATION AND UNDERSTANDING OF TECHNOLOGICAL ARTEFACTS An Experimental Study Investigating the Role of Causal Cognition and Social Learning in Micro-society Paradigms

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Albin Högberg; Eva Iliefski-Janols; [2023-02-01]
  Nyckelord :Cumulative Technological Culture; Cognitive Niche Hypothesis; Cultural Niche Hypothesis; Social Learning; Causal Cognition; Micro-society Paradigms;

  Sammanfattning : Cumulative technological culture - how humans can build upon and improve the technology and tools of earlier generations - has been regarded as a main contributing factor for Homo sapiens' success as a species. In this study we investigate the role of causal cognition and social learning in the optimisation of technological artefacts. LÄS MER

 2. 2. Dispatch Optimization of the TES.POD Cluster using Mixed-Integer Linear Programming Models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Ivar Wikander; [2023]
  Nyckelord :Optimization; Electricity dispatch; Mixed Integer Linear Programming; MILP; Solar PV; Microgrid; Energy Transition; Optimering; Solkraft; Linjär programmering; Elnät;

  Sammanfattning : With increasing shares of variable renewable energy sources in the power mix, the need for energy storage solutions is projected to increase as well. Storage can in such combined systems help mitigate the issues with relying on intermittent sources by time-shifting the supply and smoothing out frequency fluctuations, to name some examples. LÄS MER

 3. 3. Additiv tillverkning av lättviktslösningar för elektrifierade drivlinor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Kristensson; Alexandra Torsson; Pontus Larsson; Jacob Kylin; Rasul Rezae; Oskar Ekberg; [2022-06-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till syfte att undersöka möjligheterna att tillämpa additiv tillverkning (AM) på elektrifierade drivlinor för viktsbesparing av komponenterna, genomfördes en teoretisk undersökning i form av en litteraturstudie. Projektet fokuserade på de framtida möjligheter samt riskerna associerade med tekniken. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion och optimering av en elektromagnetisk massaccelerator

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Bloom Rolewska; Simon Hamberg; Viktor Lilja; Filip Melberg; Gottfrid Olsson; Anton Stigemyr Hill; [2022-06-15]
  Nyckelord :massaccelerator; spolpistol; magnetism; kraftelektronik; optimering; FEM;

  Sammanfattning : En ny typ av linjär elektromagnetisk massaccelerator (LEMA) har modellerats, konstruerats och testats. Acceleratorn består av en projektil innehållande en permanentmagnet ovanpå en skena med fem par av koppartrådsspolar placerade längs sidorna. LÄS MER

 5. 5. Optimering av slutflöde i produktionslina : Produktion av bakaxelbryggor hos Scania Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Tobias Wahlroos; [2022]
  Nyckelord :kapacitetsökning; arbetsförhållanden; produktion; transport; lean production; socioteknik;

  Sammanfattning : Scania operates in a rapidly changing industry. Technical innovations, environmental requirements and green fuels are just some of the factors that force the transport sector to constantly develop in step with the environment. This is also the case at Scania Luleå and is reflected in the production of rear axle housings to trucks and buses. LÄS MER