Sökning: "optimism and pessimism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden optimism and pessimism.

 1. 1. The Meaning of Hell : Exploring the meaning of life through the lens of the afterlife

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Religionsfilosofi

  Författare :Henry Englund; [2021]
  Nyckelord :eschatology; hell; meaning; life; intelligibility; purpose; significance;

  Sammanfattning : In this thesis, I take a closer look at the meaning of life from an eschatological point of view. More precisely, the question at hand is whether and in what sense the existence of Hell would impact the meaning of life. LÄS MER

 2. 2. Exploring a simplified affective state test in the red junglefowl

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Alessandra Munari; [2021]
  Nyckelord :Affective state; animal welfare; chicken; eyespot; Gallus gallus; judgement bias; optimism; pessimism;

  Sammanfattning : Affective states of animals are emotions with positive or negative valance. Positive and negative affective states affect animal welfare, and can bias interpretation of information positively or negatively, respectively. LÄS MER

 3. 3. Risk för fotsår vid diabetes : Är objektiva riskfaktorer associerade med upplevd risk?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Gustav Jarl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Foot ulcers are a common and difficult complication of diabetes, and can end with amputation of the foot. Although some patients fear amputation more than death, adherence to self-care to prevent ulceration is generally low. This raises the question about how people at risk of foot ulcerations perceive risks. LÄS MER

 4. 4. Coronapandemin - chans till utveckling, början på systemkollaps eller både och? : En studie av gymnasieungdomars syn på nutid och framtid i ljuset av risksamhället och Coronapandemin

  Magister-uppsats, Jönköping University

  Författare :Linnea Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Riskteori; Coronapandemin; Covid-19; Ungas riskperception; Framtid; Risksamhälle;

  Sammanfattning : Studiens ämnesområde är ungdomars uppfattningar av sin nutid och framtid mot bakgrund av Coronapandemin under våren 2020. Syftet är att undersöka på vilket sätt ungdomars uppfattningar om sin livssituation och samhällets utveckling påverkas av pandemin. LÄS MER

 5. 5. Hope against hope_An exploratory study of perceptions of current and future global progress among communication for development experts

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alexandra Correia Reis; [2019]
  Nyckelord :perceptions; communication for development; optimism; pessimism; progress; post-development;

  Sammanfattning : Multi-country surveys indicate widespread pessimism about global progress and about the effectiveness of the international development sector, despite indicators showing significant advancement in most areas. These perceptions are especially noteworthy because they can influence the public’s opinion on other social issues such as multilateralism, migration, or poverty. LÄS MER