Sökning: "optionlösen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet optionlösen.

  1. 1. En studie av lösensdagseffekt på aktiekursens volatilitet

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Sajan Singh Dang; Daniel Noyan; [2005]
    Nyckelord :Business studies; stock; option; expiration; volatility; Företagsekonomi; aktie; option; volatilitet; optionlösen; optionslösen;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the expiration day effect on a stocks volatility due to stock option expiration, which is every third Friday in the month on Stockholm stock exchange. Volatility is the standard deviation of a stock. It measures the uncertainty about a stocks future movement. LÄS MER