Sökning: "optionsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet optionsteori.

 1. 1. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
  Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER

 2. 2. Exploring financial decisions in Swedish commercial real estate : How the question of added flexibility in the real estate product is handled in practice

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Matthis Niklas Schilke; [2020]
  Nyckelord :Flexibility; adaptability; commercial real estate; financial investments; decision making; Flexibilitet; anpassningsbarhet; kommersiella fastigheter; finansiella investeringar; beslutsfattande;

  Sammanfattning : This thesis explores how the question of added flexibility in the real estate product is handled by Swedish commercial real estate developers. Theoretically this problem can be solved with a real options approach. Traditionally the use of real options analysis in practice in commercial real estate has been limited. LÄS MER

 3. 3. Som ett hjärtbyte utan facit : Baksidan av personaloptioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lena Clarén; Erik Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2016 publicerades ett flertal artiklar angående problem som innovativa företagare ansåg fanns kring personaloptioner. Företagarna var framför allt inte nöjda med den beskattning som personaloptioner har samt den utredning som regeringen låtit göra. LÄS MER

 4. 4. Användningen av ett holistiskt synsätt vid IT-investeringar - En explorativ studie av en IT-investering i offentlig sektor i Sverige.

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Kenan Tulic; Rikard Fredlund; Ulf Lundqvist; [2012-01-17]
  Nyckelord :IT-investering; holistiskt synsätt; hårda parametrar; mjuka parametrar;

  Sammanfattning : Det finns två starka synsätt på en IT-investering, det ena synsättet fokuserar på hårda delar såsom tid, pengar och resurser. Det andra, mjukare synsättet fokuserar på hur systemet påverkar användare vid införandet. LÄS MER

 5. 5. Värdering av bioteknikföretag med reala optioner

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :David Andersson; Niclas Arenroth; [2006]
  Nyckelord :Reala optioner; värdering; ENPV; bioteknik; option;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bioteknikbranschen är en bransch som präglas av stor osäkerhet. Många företags fortsatta existens beror på om företagets projekt eller produkt får godkänt av läkemedelsverket, vilket gör en värdering av bolaget under utvecklingsperioden mycket svår. LÄS MER