Sökning: "oral care"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden oral care.

 1. 1. Äldre patienter som fastar på en kirurgavdelning - hur upplever de sin munhälsa?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Anna Jansson; Isabella Kjellin; [2020]
  Nyckelord :Munhälsa; Äldre; Fasta; Patientupplevelser; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett samband mellan dålig munhälsa och ett flertal sjukdomar, nedsatt livskvalitet och välbefinnande. Vid stigande ålder och sjukdom ökar risken för att drabbas av ohälsa i munnen. Ett av de vanligaste problemen med munnen var muntorrhet och drabbar äldre personer i högre grad. LÄS MER

 2. 2. Dysfagi till följd av stroke – Sjuksköterskans kunskap om symtom, tecken och omvårdnadsåtgärder: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Dahl; Josefine Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :Dysphagia; literature review; knowledge; nurse; stroke.; Dysfagi; litteraturöversikt; kunskap; sjuksköterska; stroke.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 25 000 - 30 000 människor i Sverige av stroke. Två tredjedelar av patienterna i det akuta stadiet av stroke får dysfagi vilket innebär en ökad risk för komplikationer. LÄS MER

 3. 3. An Investigation of Cefadroxil and Meropenem’s Supply Chain and Estimationof the Health Economic Consequences in Sweden due to Shortage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström

  Författare :Christine Attemalm; Jonathan Efverström; Dania Elkhalifa; Viktor Hansen; Yasmine Sundelin Tjärnström; [2020]
  Nyckelord :cefadroxil; meropenem; supply chain; backorders; Swedish healthcare;

  Sammanfattning : Sweden has been increasingly affected by drug shortage and the public healthcare system has identified a large amount of antibiotics risking shortage. Drug shortage of antibiotics is a worldwide problem with complex causes and consequences affecting many countries healthcare systems. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan psykisk hälsa och oral hälsa - En journalstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Volkan Asan; Pejman Assadinia; [2020]
  Nyckelord :Faculty of Dentistry Malmö University; mental illness; oral health; psychiatric outpatients; quality assurance;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka om det fanns samband mellan psykisk ohälsa och oral hälsa i en population. Det sekundära syftet var att utföra kvalitetsundersökning av journalföring på avdelningen för Oral diagnostik på Odontologiska fakulteten Malmö Universitet. LÄS MER

 5. 5. Nursing interventions to prevent and treat malnutrition in older adults : a literature review

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Pettersson; Soffía Stephensen; [2020]
  Nyckelord :Malnutrition; Aged; Nursing care; Prevention control; Undernäring; Äldre; Omvårdnad; Förebyggande åtgärder;

  Sammanfattning : Background World Health Organization reports that there are no exact statistics of how many older adults worldwide suffer from malnutrition, but available data suggest that about 15–60 percent of older adults cared for in hospitals, nursing homes and home-care programmes are suffering from malnutrition. It is important that the registered nurse is aware of different interventions and how they can be implemented in order to improve the nutritional status of the older adult. LÄS MER