Sökning: "oral communication"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden oral communication.

 1. 1. Att vara förberedd inför utskrivning - Information och kommunikation i samband med elektiv operation för kolorektal cancer

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Fogelberg; Angelica Wingård; [2021-10-07]
  Nyckelord :Förbereddhet; information; intervention; kirurgi; kolorektal cancer; kommunikation; personcentrerad vård; utskrivning; återhämtning;

  Sammanfattning : Background: Colorectal cancer is the third most common cancer diagnosis in the world and in Sweden. Treatment is surgery that can have physical, mental and emotional impact on the patient´s recovery. Previous research shows that there is a lack of information given prior to discharge. LÄS MER

 2. 2. Intercultural communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Hiba Al Abdallah; [2021-02-03]
  Nyckelord :arabiska; SIK; intercultural communication; healthcare; Arabic; organizational culture; macroculture; microculture; Cultural Gap; Delivering Health Care;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the communication between Arabic speakers in Sweden as a microculture and the Swedish health care system as a macroculture in the context of healthcare. The study has both a qualitative and a socio-cultural perspective. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering på vårdavdelning och akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek; Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Freja Åkerberg; Elise Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Handover; Nurse; Nursing; Patient safety; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Upplevelser; Överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation och informationsöverföring är enligt Socialstyrelsen (2020) ett riskområde inom hälso- och sjukvård. Ineffektiv överrapportering är en av de bidragande faktorerna till att vårdskador uppstår och därmed ett riskfyllt moment ur ett patientsäkerhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. WTC in English Among Swedish EFL Learners in the Upper Secondary School

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellinor Hermansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Willingness to communicate (WTC) is a well-known concept within the field of educational research and has been used to investigate what factors make language learners more or less likely to engage in oral communication. This is a topic of great importance considering the positive correlation between output and proficiency. LÄS MER

 5. 5. Den digitala undervisningsformen – en räddningsplanka? : Gymnasieelevers erfarenheter av den muntliga kommunikationen i kursen Engelska 6

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Malin Tuveborg Svartling; [2021]
  Nyckelord :distance education; video mediated education; oral communication; language education; upper secondary school;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate and discuss upper secondary students’ experiences of participating in a synchronous video mediated digital education form in the course English 6 during spring term 2020, with a specific focus on how it creates possibilities or hindrances in developing the students’ abilities in oral communication. The study is based on eight exploratory semi-structured interviews at an upper secondary school in northern Sweden. LÄS MER