Sökning: "oral history"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden oral history.

 1. 1. The last “terrorist” - Kurdish Marginalized Perspectives in the Turkish Social And Political Landscape

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Isabella Berfin Aslan; [2019]
  Nyckelord :Kurdish conflict understanding;

  Sammanfattning : Despite the vast research on the protracted conflict between the PKK and the Turkish state, recent battles in the South-East of Turkey have increased the anti-Kurdish attitudes and discourses in Turkish society. I argue that Kurdish marginalized individuals conflict understandings are silenced in the Turkish social and political landscape. LÄS MER

 2. 2. Låt oss lära av de [o]döda - En motivstudie av Max Brooks´ World War Z: An Oral History of the Zombie War

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Envisionment; motive; Max Brooks; moral projections; “World War Z”; zombie;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine, through the process of close reading, the usage of different motives and narrative perspectives in Max Brooks´ bestselling novel World war Z: An Oral History of the Zombie War, such as narration, the usage of the zombie and moral projections. As this paper also takes an overviewing pedagogic direction, the paper aims to present the positive outcome of reading fiction, in alignment with the envisionment-arguments of Judith A. LÄS MER

 3. 3. Kan man tjäna pengar på datorspel?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alexander Borggren; [2019]
  Nyckelord :esport; e-sport; esports; Counter-Strike; professionalisering; professionalization; datorspel; computer games; gaming; muntlig historia; oral history;

  Sammanfattning : Esport är en växande industri som troligen bara kommer att bli större i framtiden. Idag är professionella spelare med i stora lag, spelar i stora turneringar om mycket pengar och får en lön så att de kan se sitt spelade som ett yrke. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju ändå sitt barn man lämnar ifrån sig” Vårdnadshavares och pedagogers berättelser om inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Levin; Amanda Wiberg Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; Berättande; Berättelser; Erfarenheter; Förskola; Inskolning; Introduktion; Känslor; Pedagog; Upplevelser; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den kvalitativa studien har varit att lyfta fram och synliggöra vårdnadshavare i den inskolning som sker i förskolan samt att klargöra och belysa likheter och skillnader i vårdnadshavares och pedagogers berättelser kring inskolning. Pedagogernas perspektiv används i studien för att synliggöra huruvida pedagogernas profession samarbetar med vårdnadshavaren som privat. LÄS MER

 5. 5. Who Owns This Jungle? : Changes, Landownership and Traditional Authority in the Tropical Forests of Western Ghana

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Josephine Laursen; [2019]
  Nyckelord :Action-oriented research; Change; Chieftaincy; Ghana; Hermeneutic phenomenology; Land-ownership; Landscape history; Local communities; Negotiations; Oral history; Traditional au-thority; Western Ghana;

  Sammanfattning : At present, in Adansi and Daboase, two rural communities in Western Ghana, changes are both internally and externally driven. Combined with ongoing negotiations of authority, landownership, history, tradition and culture, the interconnectedness of these areas shapes the realities of these communities. LÄS MER