Sökning: "oral hygien"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden oral hygien.

 1. 1. Förekomst av karies och plack hos vuxna personer med funktionsnedsättning på ett vårdhem i Ga-Rankuwa, Sydafrika : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Elisabeth Lundberg; Fanny Gard; [2019]
  Nyckelord :caries; disabilities; outreach project; plaque; South Africa; funktionsnedsättning; karies; outreach project; plack; Sydafrika;

  Sammanfattning : Bakgrund:I Sydafrika skiljer sig den orala hälsan mellan olika befolkningspopulationer och personer med funktionsnedsättning är en grupp som har en ökad risk för orala sjukdomar. Undermålig oral hygien är en orsak till plackbildning på tänder och dess omgivande vävnader vilket i sin tur kan leda till orala sjukdomar såsom karies, gingivit och parodontit. LÄS MER

 2. 2. Oral Health and Tools for Oral Hygiene in Adolescents in Detema Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Författare :Yvonne Samuelsson; Erik Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Zimbabwe; Oral health; Oral hygiene; Caries disease; Periodontal disease; Zimbabwe; oral hälsa; oral hygien; karies; parodontal sjukdom;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this epidemiologic pilot field study was to determine if the oral health problem in Detema was periodontal or caries disease. If periodontal disease, was it induced by a certain virulent microflora or by inadequate oral hygiene? A second specific aim was to educate local oral health instructors, to raise the awareness of the importance of oral health, and in that way improve the general health. LÄS MER

 3. 3. Vilket vetenskapligt stöd finns för att använda beteendepåverkande metoder inom tandvården? : En Systematisk Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Erjona Halitaj; [2017]
  Nyckelord :Behavior change; motivational theories and models; oral health; oral hygiene; Beteendeförändring; motiverande teorier och modeller; oral hälsa; oral hygien;

  Sammanfattning : Bakgrund: En beteendeförändring kan vara ett långt och komplext förlopp. Det finns olika beteendepåverkande metoder att ta till stöd vid en process till beteendeförändring där de har gemensamt att strategiskt arbeta med en patients beteendeförändring. LÄS MER

 4. 4. Undersköterskors uppfattning om oral hälsa och munvårdsrutiner på en intensivvårdsavdelning : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Marlen Johnsson; Nathalie Martinsson; [2016]
  Nyckelord :oral hygiene; priority; oral health; nurse; Undersköterskor; munhygien; oral hälsa; prioritering;

  Sammanfattning : På en intensivvårdsavdelning vårdas bland annat patienter som är svårt sjuka, har allvarliga skador och kan ha genomgått omfattande operationer. Patienterna är oftast helt beroende av vårdpersonalen och att de sköter deras hygien. LÄS MER

 5. 5. Toothpaste dispenser

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Daniel Forsström; [2016]
  Nyckelord :Toothpaste dispenser; Tandkräm; Hygien;

  Sammanfattning : This thesis is performed at Mälardalen University and the Academy of Innovation, Design & Technology. At the end of a Bachelor education in innovation and product design IKE20, this project thesis where written in the spring of 2016. The project focuses on industrial design and includes 10 weeks of full time studies. LÄS MER