Sökning: "oral hygiene"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden oral hygiene.

 1. 1. Förekomst av karies och plack hos vuxna personer med funktionsnedsättning på ett vårdhem i Ga-Rankuwa, Sydafrika : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Elisabeth Lundberg; Fanny Gard; [2019]
  Nyckelord :caries; disabilities; outreach project; plaque; South Africa; funktionsnedsättning; karies; outreach project; plack; Sydafrika;

  Sammanfattning : Bakgrund:I Sydafrika skiljer sig den orala hälsan mellan olika befolkningspopulationer och personer med funktionsnedsättning är en grupp som har en ökad risk för orala sjukdomar. Undermålig oral hygien är en orsak till plackbildning på tänder och dess omgivande vävnader vilket i sin tur kan leda till orala sjukdomar såsom karies, gingivit och parodontit. LÄS MER

 2. 2. Self-Care Education in Oral Health : An intervention study among dental nurse students in Danang, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Sofia Front; [2019]
  Nyckelord :dental plaque; gingivitis; oral health; self-care education; dentalt plack; egenvårdsutbildning; gingivit; oral hälsa;

  Sammanfattning : Aim:The aim of the thesis was to study the effect of a self-care education in oral health for a group of dental nurse students in Danang, Vietnam. Methods: A quantitative intervention study was performed consisting of 53 selected participants, who were clinically examined to measure the dental biofilm and gingival inflammation. LÄS MER

 3. 3. Munhygien- och kostvanor hos nyanlända asylsökande som är arabisktalande från Irak och Syrien : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Halah Al-Juboori; Naser Ismael; [2019]
  Nyckelord :Arabisktalande; Asylsökande; Irak; Kostvanor; Munhygienvanor; Nyanlända; Syrien;

  Sammanfattning : Inledning: Tandvården möter både barn och vuxna asylsökande som har omfattande tandvårdsbehov. I Sverige har asylsökande rätt till akut sjukvård och tandvård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka munhygienvanor och kostvanor hos nyanlända asylsökande som var arabisktalande från Irak och Syrien. LÄS MER

 4. 4. Munhygienvanor och tandvårdskontakt bland undervisande personal på Högskolan Kristianstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för oral hälsa

  Författare :Sedina Ibricic; Sara Dzafic; [2019]
  Nyckelord :Munhygienvanor; oral hälsa; tandvårdskontakt; universitetspersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att kartlägga munhygienvanor och tandvårdskontakten bland undervisande personal på Högskolan Kristianstad. Material och metod: Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen genomfördes i form av enkätundersökning med 116 respondenter. LÄS MER

 5. 5. Omsorgspersonalens kunskap om äldres orala hälsa : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Theresia Uberth; Nariman Jihad; [2019]
  Nyckelord :Munhälsobehov; oral hälsa; utbildning; äldre; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet individer över 65 år  blir fler. Vid stigande ålder ökar risken att drabbas av fysiska och mentala sjukdomar vilket leder till ett ökat vårdbehov. LÄS MER