Sökning: "oral interaction"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden oral interaction.

 1. 1. Stöttning i en klassrumssituation : Vilka arbetsmetoder lärare använder för att stötta andraspråkselevers muntliga interaktion och muntliga produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elina Wadman; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; second language learners; oral production; oral interaction; language development; Stöttning; svenska som andraspråk; muntlig interaktion; muntlig produktion; sfi; svenska för invandrare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare på sfi arbetar med stöttning för andraspråkselever när det gäller muntlig produktion och muntlig interaktion i en klassrumssituation. Stöttning – scaffolding – är en arbetsmetod som används i klassrumsundervisning för att utveckla och stärka elevers språkproduktion. LÄS MER

 2. 2. Summative assessment of oral language proficiency : Four Swedish EFL teachers’ views on communicative competence, grading criteria and strategy use

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Schultz; [2020]
  Nyckelord :oral fluency; oral interaction; knowledge requirements; grading; threshold levels; interviews; grounded theory; Swedish upper secondary school; syllabus for English;

  Sammanfattning : Assessment is one of the major struggles for EFL teachers, not least oral proficiency assessment. Considering the great influence of communicative competence on today’s EFL classroom, oral language proficiency is a common source of assessment. However, it is also difficult to assess, and grading criteria are not always easy to interpret. LÄS MER

 3. 3. Let’s not talk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sabra Emadi; [2020]
  Nyckelord :bodily movement; social interaction; Soma Design;

  Sammanfattning : This thesis investigates the experience of bodily movement as the basis of social interaction. The design concept is based on the exploration of “unfocused interaction” among visitors to a public library (library of Malmo university). LÄS MER

 4. 4. Exploring upper-secondary EFL students’ willingness to communicate in a Swedish context : An empirical study on Swedish students’ reported attitudes on oral communication in the English classroom

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Elias Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :EFL- ESL- English as a second language; Willingness to Communicate WTC ; Student attitudes; Extramural English EE ; Oral Interaction; L2 Communication;

  Sammanfattning : Oral communication is a central aspect of language learning in EFL-classrooms all over the world. Therefore, problems arise when students are passive, or unwilling to communicate and participate. The aim of this study is to investigate what factors impact Swedish upper secondary students’ willingness to communicate using self-reported data. LÄS MER

 5. 5. Let’s not talk

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sabra Emadi; [2020]
  Nyckelord :bodily movement; social interaction; Soma Design;

  Sammanfattning : This thesis investigates the experience of bodily movement as the basis of social interaction. The design concept is based on the exploration of “unfocused interaction” among visitors to a public library (library of Malmo university). LÄS MER