Sökning: "oral reading"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden oral reading.

 1. 1. La cultura boliviana en el aula de ELE en Suecia : Un estudio de caso sobre la contribución de la lectura de textos literarios de Bolivia en el aula de ELE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Evelina Lindman; [2022]
  Nyckelord :Cultural and social conditions; reading; literary texts; Bolivia; SFL; Condiciones culturales y sociales; lectura; textos literarios; Bolivia; ELE;

  Sammanfattning : El objetivo de este estudio de caso es investigar de qué manera la lectura de textos literarios de Bolivia podría contribuir a la comprensión de las condiciones culturales y sociales de Bolivia en alumnos que estudian el paso cuatro de español como lengua extranjera (ELE) en Suecia. La hipótesis es que los alumnos tienen poco conocimiento de Bolivia, y que la lectura de textos literarios de Bolivia y las discusiones grupales sobre ellos en el aula de ELE podrían contribuir a un entendimiento básico de las condiciones culturales y sociales de Bolivia. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar högläsning respektive tyst läsning elevers läsförståelse?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Grujicic; Neda Akbarnejad; Rejin Haji; [2022]
  Nyckelord :oral reading; reading aloud; silent reading; elementary education; reading comprehension; högläsning; tyst läsning; lågstadieelever; mellanstadieelever; läsförståelse;

  Sammanfattning : This literature study was conducted with the aim to examine how elementary school teachers use oral reading and silent reading in the classroom, and whether and in what way the two reading strategies benefit students’ reading comprehension. The questions that the study is based on are ”what purpose does the teacher have with reading aloud and silent reading in the classroom?” and ”is reading aloud and silent reading beneficial for student’s reading comprehension, and in what way?”. LÄS MER

 3. 3. Receptive Vocabulary and the Impact of Reading Aloud

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joshua Payne; Ramize Dushku; [2022]
  Nyckelord :receptive vocabulary; reading aloud; oral reading; storytelling; vocabulary acquisition;

  Sammanfattning : This study investigates the impact that reading aloud has on receptive vocabulary for youngerlearners. It takes the current environment of English language learning within Swedish schoolsinto account and explores several language acquisition theories that are deemed instrumental indeveloping a foundation for receptive vocabulary, as well as contrasting and comparing with howthe method of reading aloud has an impact on language learning. LÄS MER

 4. 4. Framtidens svenskämne : En litteraturstudie om multimodala uttrycksformer vid muntliga presentationer i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Frida Gunnarsson; Ronja Eliasson; [2022]
  Nyckelord :multimodala uttrycksformer; muntliga presentationer; teckenvärldar; meningsskapande; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Multimodal forms of expression have been added to the latest updated curriculum but doesn’t have an explicit description of the didactical questions, what, how, when, and why. You can find research about multimodal forms of expression used as a resource with reading- and writing difficulties, also for a meaningful learning, but it is missing in forms of the oral expressions. LÄS MER

 5. 5. Den illusoriske mottagaren : En fallstudie om mottagaranpassning i Svenska 3 på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christel Törnskog; [2022]
  Nyckelord :T L writing; task-construction; audience awareness; tribute speech; scholastic norms; skrivundervisning; uppgiftsinstruktion; ut-text; hyllningstal; skolsk kontext;

  Sammanfattning : Trots att mottagaren är tungt viktad genom gymnasieskolans återkommande kunskapskrav visar studier hur mottagaren tenderar att förbli otydlig eller odefinierad i skolans uppgiftsinstruktioner. Syftet med denna studie är därför att erbjuda ett kunskapsbidrag om den mottagarmedvetenhet som formas inom svenskämnet, närmare bestämt inom kursen Svenska 3. LÄS MER