Sökning: "oral surgery"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden oral surgery.

 1. 1. Effekten av preoperativ kolhydratrik dryck på postoperativt välbefinnande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessie Kastenman; Emelie Strand; [2019]
  Nyckelord :carbohydrate; well-being; preoperative care; kolhydrat; välbefinnande; preoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Illamående, kräkningar, smärta, muntorrhet, törst och hunger är vanliga postoperativa komplikationer som patienter upplever obehagliga och påfrestande vilket leder till lidande och försämrat välbefinnande. Preoperativ fasta är rutin i många verksamheter trots att forskning visar att det inte är nödvändigt. LÄS MER

 2. 2. Klinisk hantering av dystoki och kejsarsnitt hos tik : en deskriptiv studie vid Universitetsdjursjukhusets Smådjursklinik hösten 2018

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Palmér; [2019]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; hund; apgar; neonatal viabilitet;

  Sammanfattning : För cirka 2–16 % av dräktiga tikar uppstår dystoki, hos 60 % av dessa krävs kirurgiska åtgärder i form av kejsarsnitt. I den här studien beskrivs systematiskt hanteringen av dystokier som leder till kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhusets (UDS) Smådjursklinik. Under perioden sept-nov 2018 utfördes sex akuta kejsarsnitt vid UDS. LÄS MER

 3. 3. Fertilitetskontroll av honkatter : Control of fertility in female cats

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Maja Werner; [2019]
  Nyckelord :honkatt; reproduktion; kastrering; metylprogesteronacetat; melatonin;

  Sammanfattning : Många vill begränsa sin honkatts möjlighet att reproducera sig, antingen permanent eller tillfälligt. Den rekommendation som finns i Sverige är att det görs permanent genom kirurgisk kastrering om inte katten ska användas i avel. Det finns emellertid tillfälliga steriliserings-metoder, så kallade p-piller, för katt. LÄS MER

 4. 4. Inadequate antiplatelet pre-treatment in patients undergoing acute thoracic surgery. Risk for complications and cost.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Nordmark Carolina; [2018]
  Nyckelord :Dual antiplatelet therapy; ST-elevation myocardial infarction; bleeding complications; acute thoracic surgery;

  Sammanfattning : Introduction Prior to percutaneous coronary intervention (PCI) guidelines recommend that patients with ST- elevation myocardial infarction (STEMI) receive dual antiplatelet therapy (DAPT) consisting of P2Y12 inhibition and acetylsalicylic acid (aspirin). However, in rare occasions, patients admitted with STEMI as preliminary diagnosis require acute thoracic surgery and oral P2Y12 inhibitors increases the bleeding risk over several hours. LÄS MER

 5. 5. Medical treatment of chronic non-infectious osteomyelitis in the jaws. A systematic review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Åsa Sebrén; Helena Nelson; [2018]
  Nyckelord :Osteomyelitis; Oral and maxillofacial surgery; Bisphosphonates;

  Sammanfattning : Syfte: Att systematiskt sammanfatta litteraturen inom området för medicinska behandlingsalternativ för icke-infektiös, kronisk osteomyelit i käkarna, utvärderat genom utläkning i ben och smärtlindring. Metod: En systematisk litteraturöversikt gjordes i fyra databaser; PubMed, Cochrane Library, Web of Science och Scopus. LÄS MER