Sökning: "oralmotorik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet oralmotorik.

 1. 1. Fonologisk utveckling hos 4- och 5-åringar : En normering av uttalstestet Bedömning Av Fonologi (B.A.F.)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nanna Olson; Mathilda Ulander; [2017]
  Nyckelord :speech-language pathology; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; standardization; 4 and 5 year olds; phonological development; oral motor skills; auditory perception; phonology; children; logopedi; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; normering; 4- och 5-åringar; fonologisk utveckling; oralmotorik; auditiv perception; fonologi; barn;

  Sammanfattning : Children with pronunciation difficulties are at risk of consequences later on, such as reading and writing difficulties. Problems with pronunciation could make a child less intelligible and affect their ability to discriminate between different speech sounds. LÄS MER

 2. 2. ”Matkul” - en metod för barn med stora ätsvårigheter. : Analys av metoden och dess effekter samt barn och föräldrars upplevelse av aktiviteten.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anita Hammarberg; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; stora ätsvårigheter; ätovilja; observation; intervju; barnsamtal; The Sequential-Oral-Sensory SOS Approach to Feeding; ”Matkul”.;

  Sammanfattning : ”Matkul” är en svensk anpassning av The Sequential-Oral-Sensory (SOS) Approach to Feeding, utvecklad av Ph.D Kay A Toomey, Colorado, USA. På ett lekfullt sätt hjälper man barnet att tolerera fler ätbara produkter samtidigt som barnen får möjlighet att utveckla de förmågor som behövs för att äta. LÄS MER

 3. 3. Talstörningar hos vuxna med 22q11-deletionssyndrom – en jämförande studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hannah Edwardsson; Johanna Lindblom; [2015-07-10]
  Nyckelord :22q11-deletionssyndrom; vuxna; talstörningar; kommunikativ; 22q11-deletion syndrome; adults; speech disorders; ;

  Sammanfattning : Speech disorders are common in children with 22q11-deletion syndrome, but there is limited knowledge about speech in adults with this syndrome. The aim of this study is to describe speech and voice in adultswith 22q11-deletion syndrome, and compare the results with a control group.Ten adults between 19-49 years participated in each group. LÄS MER

 4. 4. Normering av en objektiv metod för att mäta käkrörelser med 3D-videoanalys vid tuggning samt en jämförelse mellan käkens rörelseomfång vid tuggning och tuggeffektivitet hos unga vuxna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hanna Osbeck; Maja Svanqvist; [2015-07-10]
  Nyckelord :Käkrörelser; tuggning; tuggeffektivitet; oralmotorik; objektiv metod; Mandibular movement; chewing; masticatory efficiency; oral motor system; objective method;

  Sammanfattning : This study aims at norming a new objective method to track and measure jaw movements in 3D (three dimensional) during chewing in the young adult population (n=41, age 22-30). Norm values of the range of movements and the duration were calculated. Intra and inter rater reliability was high. LÄS MER

 5. 5. Möbius sekvens -Möbius sekvens samt effekter av leendekirurgi hos en person

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kajsa Eklund; Anna Nilson; [2013-10-18]
  Nyckelord :Möbius sekvens; tal; förståelighet; oralmotorik; leendekirurgi; Möbius sequence; speech; intelligibility; oral motor functioning; ;

  Sammanfattning : Möbius sequence is a rare condition where affected cranial nervesoften lead to speech deviations due to reduced oral motor functioning. Thisstudy aimed to survey speech deviations, compensatory strategies and selfperceptionof speech in seven people with Möbius sequence, and to linkthese to oral motor function and intelligibility. LÄS MER