Sökning: "ord som man kan använda i uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden ord som man kan använda i uppsats.

 1. 1. Hörs de tysta barnen i förskolan? : En vetenskaplig essä om de blyga barnen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Albert Witten; [2019]
  Nyckelord :Shyness; quiet; introvert; social skills; socio-cultural; norm-critical; blyghet; förskola; tillbakadragen; social kompetens; kompetenta barn; sociokulturell; normkritisk;

  Sammanfattning : I min uppsats fördjupar jag mig i arbetet kring de som i allmänna ord benämns för blyga barn. Vad innebär det egentligen att vara blyg, är det ett personlighetsdrag som är svårt att ändra på, eller ett tillstånd som behöver bearbetas för att nå utveckling? Eller kan det rentav vara något som är ärftligt och därmed inte påverkbart? Vad innebär blyghet i förskolan för barnet och pedagogen och hur kan pedagoger lyfta de barn som inte syns eller hörs. LÄS MER

 2. 2. "Får jag svära?" : En fenomenologisk studie om ungdomars erfarenheter och uppfattningar om användandet av grovt språk mellan vänner

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :David Sakhong; [2018]
  Nyckelord :phenomenology; youth; interview; friendship; language; perception; experiences.; fenomenologi; ungdomar; intervju; kamratkultur; språkanvändning; uppfattning; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Grovt språk är någonting väldigt förekommande i dagens samhälle, speciellt bland ungdomar. Vad ungdomarna som då använder grovt språk har för erfarenheter och uppfattningar om det skulle därför vara hjälpsamt att veta, så att man kan få en övergripande blick över deras användning av grovt språk. LÄS MER

 3. 3. ”JEG HAR NULL SKYLD I DENNE SAKEN” En studie över Norska skidförbundets kriskommunikation i Therese Johaugs dopningsfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Josefin Sasse; [2017-02-14]
  Nyckelord :Ski Federation; Clostebol; anabolic steroids.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2016Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 53Antal ord: 19 949Nyckelord:Crisis communication, organizational crisis, crisis management, image restoration, apologia, doping, Therese Johaug, NorwegianSki Federation, Clostebol, anabolic steroids.Syfte: Syftet med studien är att undersöka Norska skidförbundets (NSF) kriskommunikation isamband med att Therese Johaug testat positivt för det dopningsklassade preparatetClostebol. LÄS MER

 4. 4. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 5. 5. Paulus förståelse av "synd" i valda delar av Romarbrevet och dess betydelse för Paulus texter om samkönade relationer

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Johan Norberg; [2017]
  Nyckelord :Paulus; Romarbrevet; Samkönade relationer; Synd;

  Sammanfattning : Debatten om homosexualitet som synd fördes än en gång upp, i april 2015, i den samhälleliga debatten av flera samstämmiga pingstpastorer i tidningen Dagen. Svenska kyrkan är dessa pastorers motpol då de som organisation viger samkönade par. Denna åsiktsmångfald bland kristna samfund skapar en grund för denna uppsats. LÄS MER