Sökning: "order imbalance"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden order imbalance.

 1. 1. The Two-Year Trap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Regina Mattsson; [2019-08-08]
  Nyckelord :marriage migration; gendered citizenship; intimate partner violence; structural violence;

  Sammanfattning : Marriage migration contests the normative boundaries of marriage and is therefore becoming object to vast regulations. The Swedish Alien Act’s two-year rule is one such regulation, that is implemented to weed out “fraudulent marriages” among marriage migrants. LÄS MER

 2. 2. Familjers upplevelse av symtomlindring vid palliativ vård i det egna hemmet : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Bengtsson; Linda Modig; [2019]
  Nyckelord :Experience; Family; Home care; Palliative care; Symptom relief; Familj; Hemsjukvård; Palliativ vård; Symtomlindring; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Dagens utveckling är att vården flyttar hem i allt större utsträckning och att fler personer önskar avsluta livet i hemmet. Den palliativa vården har som mål att lindra lidande och främja livskvalitet och utgår från de fyra hörnstenarna symtomkontroll, samarbete, kommunikation och information samt stöd till närstående. LÄS MER

 3. 3. The Digital Myth of Women on The Battlefield : A Reception Analysis of Female Soldiers in the Online Discourse of Battlefield V

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Loraine Gauteul; [2019]
  Nyckelord :Video Games; Critical Discourse Analysis; Battlefield V Phenomenon; Identification; Gender and Media;

  Sammanfattning : Lately, the trailer for the game “Battlefield V” received a massive backlash from the players of the Battlefield franchise due to the fact that the game inspired by World War II featured a woman as the main character. This research set out to investigate how female elements are interpreted in a traditional male-dominated digital space, and aims to highlight the elements to consider when introducing a female lead character in a video game. LÄS MER

 4. 4. ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jennifer Löfvenmark; Catrin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Psychosocial working environment; work load; social worker; stress; demandcontrol- and support model; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsbelastning; socialsekreterare; stress; kravkontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Barns syn på deras tillvaro på fritidshemmet : En kvantitativ studie i hur pojkar och flickor upplever fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cüneyt Ali Karakus; Kelley Björkroos; [2019]
  Nyckelord :boys; girls; after-school program; intersectionality; cognition; development; equality; pojkar; flickor; fritidshem; intersektionalitet; kognition; utveckling; jämlikhet;

  Sammanfattning : As of today, gender questions in Swedish schools is an emerging paradigm where pedagogues work with different kinds of methods in order to teach kids the importance of equality between the genders. However numerous studies and reports show that there is an asymmetrical balance in how boys and girls get differed based on group identity. LÄS MER