Sökning: "order to delivery process"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade orden order to delivery process.

 1. 1. Hållbar utveckling inom NPI-process : fokus på koldioxidutsläpp och CSR

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sahar Jorat Hashemi; Jessica Popiel; Felix Rönn; [2022]
  Nyckelord :NPI; carbon dioxide emissions; sustainability; CSR; transportation; NPI; hållbarhet; koldioxidutsläpp; CSR; transport;

  Sammanfattning : I dagsläget står industrier för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp när det kommer till koldioxidutsläpp. I samband med koldioxidutsläppen från industrin tillkommer utsläpp från samtliga transporter. Ericsson har som mål att gemensamt bli CO2-neutrala inom år 2030 för att vidare ha noll koldioxidutsläpp år 2040. LÄS MER

 2. 2. Roller och ansvar inom förändringsarbete : En kvalitativ studie om digital transformation i svenska kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Terese Ahlström; Prachi Laxman; [2022]
  Nyckelord :digital transformation; Swedish municipalities; change management; change leader; sensemaking; sensegiving; digital transformation; svenska kommuner; förändringsledning; förändringsledare; meningsskapande; meningsgivande;

  Sammanfattning : Den svenska välfärden står inför utmaningar att vidareutveckla verksamhetsprocesser och tjänster för att kunna möta samhällets krav på tillgänglighet och effektivitet. Som en följd av detta genomgår svenska kommuner en digital transformationsresa som förändrar både interna arbetssätt men även tjänsteleveransen mot kommuninvånarna. LÄS MER

 3. 3. Analysis of Single Echelon Logistics Model for Delivering Temperature Sensitive E-groceries in Cities using Electric Vehicle

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Harivignesh Narayanasamy; [2022]
  Nyckelord :Electromobility in last mile; E-commerce; Agent-based simulation; Urban logistics; Supply chain in Sweden; Temperature sensitive e-groceries; Elektromobilitet på sista milen; E-handel; Agentbaserad simulering; Stadslogistik; Leveranskedja i Sverige; Temperaturkänsliga e-livsmedel;

  Sammanfattning : With the increase in the growth of the e-commerce sector since the past decade, the pressure has been progressively more applied to the operations and supply chain. As the pandemic has pushed the companies to provide services at the customer doorstep due to the difficulties in accessing services from brick-and-mortar stores, the logistical operation of the companies is continuously put under pressure. LÄS MER

 4. 4. A Performance Measurement System for SCO Industrial Base Performance Converting Sales

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Hanna Trulsson; [2022]
  Nyckelord :performance measurement system; performance measures; supporting infrastructure; order management; order-to-delivery process; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : From literature review a theoretical research model was developed describing the process for designing a performance measurement system fit for the company culture, strategic direction, and stakeholder perspective. Following the model, the definition of high performance for the department was investigated and success factors were formulated from interview results. LÄS MER

 5. 5. Lagerstyrning : Framtagning av lagerstrategier baserat på en ABC-analys

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linda Gadd; Marina Närman; [2022]
  Nyckelord :lageroptimering; ständiga förbättringar; artikelklassificering; partiformningsmetoder; lagerhållningskostnader; lagerstyrning; lagerstrategi;

  Sammanfattning : Försörjning av material och komponenter är en viktig del hos alla producerande företag för att kunna uppfylla kundernas krav och önskemål. Att hålla stora lagernivåer gör att risken för brist minskar och servicenivån kan hållas hög men betyder att lagerhållningskostnaderna ökar. LÄS MER