Sökning: "ordervinnare och orderkvalificerare"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ordervinnare och orderkvalificerare.

 1. 1. Möjligheter för produktion med additiv tillverkning : - En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Shannon Sarlak; [2019]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Traditional manufacturing; Service elements; AM process; Additiv tillverkning; 3D printer; Traditionell tillverkning; Leveransserviceelement; AM processer;

  Sammanfattning : Background: Additive manufacturing is a manufacturing process that has for the past 30 years been used substantially within the branch of industry. By adding material layer-by-layer, an object will be designed, and this method is called 3D-printing. LÄS MER

 2. 2. Produktionsutveckling för konkurrenskraft : Utformning av produktionssystemet utifrån förändrad kravbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Elias Karlsson; Anders Johansson; [2018]
  Nyckelord :Produktionsutveckling; Produktionsteknik; Industriell ekonomi; Maskinteknik; Ordervinnare; Orderkvalificerare; Konkurrenskraft; Produktionsförmåga; Produktionssystem;

  Sammanfattning : Depending on the degree of integration of the manufacturing function in the company’s strategy or goals, the manufacturing system can assume a variety of different roles. In the present day, with the high level of competitiveness, it is necessary to understand how the manufacturing system shall be designed and deployed to enable and sustain a competitive manufacturing. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar med B2B-försäljning inom traditionell detaljhandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tobias Blomqvist; [2017]
  Nyckelord :B2C; B2B; Organizational buying behavior; Order qualifiers; Order winners; B2C; B2B; Organisatoriskt köpbeteende; Orderkvalificerare; Ordervinnare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka utmaningar som är särskilt utmärkande när traditionell detaljhandel vill utveckla sin försäljning mot B2B-kunder samt hur dessa utmaningar kan hanteras. Studien har genomförts med hjälp av en kvalitativ fallstudie på ett företag verksamt inom detaljhandeln för elektronikprodukter i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Transportparametrar : ”En studie om vilka faktorer som är avgörande för detaljhandelsföretag när de väljer transportleverantör”.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Wickström; Adrian Andersson; [2012]
  Nyckelord :Logistik; tredjepartslogistik; outsourcing; transportleverantör; transportparametrar; leveransservice;

  Sammanfattning : Inledning: Företag lägger allt större fokus på deras logistikflöden. Anledningen till detta är att en effektiv logistikkedja kan skapa konkurrensfördelar. Detaljhandeln är en bransch som vuxit de senaste åren. Parallellt med att både utbudet av fysiska och E-handelsbutiker tilltagit har även konkurrensen ökat. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av produkionsflödet för stora cylinderrör på Företaget AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Ivana Simic ; Natasha Nikolaeva; [2009]
  Nyckelord :Konkurrensfaktorer; ordervinnare; orderkvalificerare; slöserier; genomloppstid; tid; kostnad; flaskhals; taktplanering; målkonflikter;

  Sammanfattning :  This study was conducted in autumn 2008 on the Company AB, which is currently in a growth phase. The company manufactures hydraulic systems for the heavy vehicle industry and has annual sales of approximately 250 MSEK with 165 employees.The rapid growth and unchanged planning is the starting point for this report. LÄS MER