Sökning: "ordet hen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden ordet hen.

 1. 1. En studie om talutrymme samt bemötande i klassrummet utifrån elevernas kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Erika Nyström; [2017]
  Nyckelord :Speech space; equality; verbal communication; injunctions; praise; Talutrymme Jämställdhet Muntlig kommunikation Tillsägelser Beröm;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see if there is any difference in speech space and teachers treatment against pupils with different gender.  I have made this study based on behaviorist and a socio-cultural approach. Children need a positive reinforcement to learn and to co-op with their environment. LÄS MER

 2. 2. HEN En korpusstudie om bruket av pronomenet hen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Andersson; [2016-02-09]
  Nyckelord :hen; pronomen; Språkbanken; korpusar; hens användningsområden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete inom lärarutbildningen, LSV410 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2015Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 3. 3. ”En viss plantavgång har skett” En studie av försvårande språkdrag i Skogsstyrelsens råd till markägare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Hellin Ahlskog Arbaeus; [2015-09-10]
  Nyckelord :systemisk-funktionell lingvistik; läsbarhet; klarspråk; myndighetsspråk;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitetSpecialarbeteSpråkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hpVårterminen 2015Handledare: Per Holmberg.... LÄS MER

 4. 4. "Hen är här nu"* Prediktion av människors attityd till det genusneutrala ordet hen samt experiment kring olika pronomens inverkan på läshastighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Carl-Fredrik Höjing; Elin Pihl; [2015]
  Nyckelord :sexist language; gender neutral pronoun; Sexism; male-bias; queer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den aktuella studien genomfördes med hjälp av en internetenkät bestående av ett experiment där tiden det tog att läsa korta informationstexter mättes och jämfördes beroende på olika pronomen (han, hon, han/hon och det nya genusneutrala ordet hen). Den senare delen av studien bestod av instrument som syftade att mäta mediatorer gällande pronomens inverkan på läshastighet samt för att predicera deltagarnas uppskattade attityder till hen. LÄS MER

 5. 5. Attityd till könsneutrala pronomen Hen : Kognitiva, affektiva och beteendemässiga aspekter på ordet hen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Cleo Norman; [2015]
  Nyckelord :Könsneutral; Hen; kön; attityder; könsidentitet; pronomen; fördomar; stereotyper; Gender neutral; Hen; gender; gender identity; pronoun; bias; stereotypes ;

  Sammanfattning : Abstrakt: Sedan en tid tillbaka pågår en intensiv debatt i Sverige kring könsneutrala ordet Hen och om man överhuvudtaget ska använda sig av ett könsneutralt ord och undvika att benämna kön i en del sammanhang. Syftet med denna undersökning var att undersöka hur könsneutrala pronomen – Hen påverkar människors attityder. LÄS MER