Sökning: "ordförråd tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ordförråd tvåspråkighet.

 1. 1. Att utveckla ett ordförråd : En systematisk litteraturstudie om metoder för att utveckla ordförråd hos barn och elever med dövhet och hörselnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Joakim Holmgren; Annie Goebel; [2019]
  Nyckelord :Dövhet och hörselnedsättning; utveckling av ord och begrepp; metod; tvåspråkighet; talspråkighet.;

  Sammanfattning : Barn med dövhet och hörselnedsättning får inte som normalhörande barn tillgång det talade språket automatiskt via hörseln. Ord och begrepp måste läras in på ett medvetet och systematiskt sätt för att denna elevgrupp inte ska komma efter i språkutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål som stöd för inlärning av svenska och andra ämnen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Dara Mustafa; Bahar Ibrahim; [2015-03-23]
  Nyckelord :Modersmålsundervisning; Studiehandledning; Tvåspråkighet; Modersmålslärare; Studiehandledare; Mångkulturell skola;

  Sammanfattning : SammanfattningStudien undersöker hur undervisning i modersmålet och studiehandledning på modersmålet underlättar inlärning av svenska språket samt huruvida goda modersmålskunskaper utgör ett stöd vid studier av andra skolämnen. Dessutom utreds vilka resurser pedagogerna ska använda i modersmålsundervisningen och studiehandledningen. LÄS MER

 3. 3. Modersmålet som verktyg för tvåspråklig utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jasmin Turesson; [2015]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; förskola; modersmål; språkutveckling; tvåspråkighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har gjorts där resultat har visat att modersmålet har betydelse för barns språkutveckling i andra språket. Forskningsresultat har även visat att barn med ett rikt ordförråd i sitt modersmål vid skolstart, hade lättare för att lära sig läsa och skriva på sitt andra språk än barn med ett svagt modersmål Genom att tvåspråkiga barn får använda sig av båda sina språk, samt att förskolor värdesätter barnens språkutveckling kan de få lättare att ta till sig det nya språket. LÄS MER

 4. 4. Tvärspråkliga synonymer hos finsk-svenska barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Pauliina Salomaa; [2013]
  Nyckelord :Tvåspråkighet tvärspråkliga synonymer;

  Sammanfattning : Volterra och Taeschner (1978) menar att barn under 2 år inte använder tvärspråkliga synonymer eftersom orden från början är organiserat i ett språksystem, inte två. Syftet med studien är att jämföra sammansättningen av samtidigt tvåspråkiga barns ordförråd, speciellt med avseende på tvärspråkliga synonymer . LÄS MER

 5. 5. Narrativ förmåga på franska och svenska : En komparativ studie om enspråkiga och simultant flerspråkiga barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Anne Haessig; Linda Tuvås; [2013]
  Nyckelord :logopedi; barn; flerspråkighet; tvåspråkighet; språkutveckling; språkförmåga; bedömning; narrativ; narrativer; berättarförmåga; makrostruktur; story grammar; franska; svenska; språkdominans; dominant; språk; språkstörning; enspråkig; enspråkiga; flerspråkig; flerspråkiga; tvåspråkig; tvåspråkiga;

  Sammanfattning : Idag växer var femte barn i Sverige upp med fler än ett språk i sin vardag. Flerspråkiga barn följer samma steg i sin språkutveckling som barn som växer upp med endast ett språk. LÄS MER