Sökning: "ordförrådets bredd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden ordförrådets bredd.

 1. 1. Ordförrådets betydelse för läsförståelsen hos första- och andraspråkstalande elever av svenska i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ordförråd; läsförståelse; ordförrådets bredd; ordförrådets djup;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utröna ordförrådets betydelse för läsförståelsen hos första- och andraspråkstalande elever av svenska i årskurs 6. Mer specifikt undersöks om det finns något samband mellan bredd och djup i ordförståelse och läsförståelseförmåga hos dessa elever och om det finns några skillnader mellan de förstaspråkstalande och andraspråkstalande elevernas prestationer i ordförståelsetest eller läsförståelse. LÄS MER

 2. 2. En studie av ordinlärning med elever i årskurs 3 : Påverkan av fonotaktisk sannolikhet och grannskapstäthet på ordinlärning samt koppling till fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Elisabet Hillerström; Erika Stensson; [2019]
  Nyckelord :word learning; phonotactic probability; neighbourhood density; vocabulary; phonological awareness; verbal short-term memory; Ordinlärning; fontaktisk sannolikhet; grannskapstäthet; vokabulär; fonologisk medvetenhet; verbalt arbetsminne;

  Sammanfattning : Examensarbetet bygger på tidigare forskning som visat att två egenskaper hos ord, hög/låg fonotaktisk sannolikhet och hög/låg grannskapstäthet, kan påverka ordinlärning hos vuxna och barn. I examens­arbetet upprepas ett ordexperiment som tidigare genomförts i USA och Neder­länderna. LÄS MER