Sökning: "ordinarie personal"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden ordinarie personal.

 1. 1. Att vara vägledare inom Delaktighetsmodellen : Habiliterares erfarenheter och reflektioner kring vägledarrollen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :People with disability; social participation; group homes; attitudes of personnel; support-staff; self efficacy.; Personer med funktionsnedsättning; social delaktighet; gruppboende; attityder hos personal; habiliterare; självständighet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med funktionsnedsättning har i förhållande till övrig befolkning en lägre grad av delaktighet. De individer sin får stöd inom ramen för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hamnar i en beroendeställning till den personal som utför insatserna. LÄS MER

 2. 2. Vem tog initiativet och vad blev resultatet? : En studie kring Försvarsmakten bidrag till samhällsstöd under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Hans Holmqvist; Jonny Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Försvarsmakten; krishantering; corona; pandemi; samverkan;

  Sammanfattning : När det vid årsskiftet 2019-2020 rapporteras i media om ett nyupptäckt virus i Kina som börjar spridas, anade inte många vad som sedan skulle hända under året. Människor dör i hög takt och viruset som får folknamnet Corona hittar till Europa och Sverige i januari 2020. LÄS MER

 3. 3. Vacare : För en hållbar akutbemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Dahlberg; Michaela Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Akutbemanning; Digitalisering; Vakans;

  Sammanfattning : During the current pandemic, emergency medical services (EMS) are needed more than ever, and for people to receive the care they need, all resources must be in place for the workload to be sustainable. Paramedics treat sick patients on a daily basis, which increases the risk of becoming infected. LÄS MER

 4. 4. Räddningstjänsten och Försvarsmakten : En studie av Försvarsmaktens resursstöd vid skogsbränderna 2018

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Faläng-Karlsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under sommaren 2018 härjades Sverige av ett stort antal skogsbränder och totalt brann nästan 25 000 hektar mark vilket är tio gånger genomsnittet under 2000-talet. Dessa typer av bränder har stora negativa ekonomiska effekter på samhället och kan i värsta fall orsaka skada på liv eller hälsa. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med COVID-19 på COVID-IVA : – en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josephine Jaldeheim; Tomas Svensson; [2021]
  Nyckelord :nurse anesthetist; coronavirus; COVID-19; experiences; pandemic; intensive care; COVID-ICU; caring; anestesisjuksköterska; coronavirus; COVID-19; upplevelser; pandemi; intensivvård; COVID-IVA; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: COVID-19 är ett coronavirus som identifierades hos patienter med oförklarlig lunginflammation i Kina i december 2019. Sedan början av pandemin har operationsavdelningar i Sverige stängts till förmån för särskilda COVID-IVA. LÄS MER