Sökning: "ordinlärningsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet ordinlärningsstrategier.

 1. 1. Krona eller krona? Alla ord leder till Rom : En interventionsstudie för ämnesordskunskap i de naturvetenskapliga ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lara Jaksic Bozovic; Daniela Rizzo Enqvist; [2020]
  Nyckelord :Breadth; depth; implicit; explicit; vocabulary acquisition; vocabulary instructions; vocabulary; Bredd; djup; implicit; explicit; ordinlärning; ordinlärningsstrategier; ordförråd;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify effective teaching strategies for vocabulary acquisition for primary school-age children in natural sciences. Primarily, using qualitative method observation, it was empirically shown that the primary vocabulary instructions used during natural science studies were indirect incidental word learning activities such as conversation in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Ordförrådsintervention för flerspråkiga skolbarn i språklig sårbarhet : En kombination av ordskattsamling och interaktiv bokläsning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation; Linköpings universitet/Avdelningen för sinnesorgan och kommunikation

  Författare :Rebecca Sällberg; Moa Höglund; [2020]
  Nyckelord :Bilingualism; speech language and communication needs; SLCN; lexicon; lexicon pirate; interactive book reading; children; school-age children; Flerspråkighet; språklig sårbarhet; ordförråd; lexikon; ordskattsamling; interaktiv bokläsning; barn; förskoleklass;

  Sammanfattning : Språklig sårbarhet uppstår i situationer där omgivningens krav och förväntningar inte överensstämmer med de språkliga förutsättningar som finns hos en individ. Flerspråkiga barn med bristande exponering på sina språk riskerar att hamna i språklig sårbarhet och saknar ofta basordförråd på svenska, vilket påverkar senare läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 4. 4. Ordinlärning med 15 verb i fokus. Effekten av att skapa egen ordbok på ordinlärning hos vuxna inlärare av svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vesna Bušić; [2018-02-13]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråksinlärning; ordinlärningsstrategier; partikelverb; fast sammansatta verb; löst sammansatta verb; kollokationer; idiom;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står femton av svenskans allra vanligaste verb: dra, falla, föra, ge, gå,göra, hålla, komma, känna, lägga, slå, stå, ställa, sätta, ta (Enström, 2003) och derasförekomst i form av fast sammansatta verb, löst sammansatta verb, kollokationer samt idiom iuppsatser skrivna av två grupper internationella studenter som läser svenska som andraspråk.Den första gruppen (grupp 1) har under fem veckor använt sig av en specifikordinlärningsstrategi (keeping vocabulary notebooks) som innebär att de har skapat/skrivitegna ordböcker innehållande dessa verbfraser. LÄS MER

 5. 5. Ordinlärning och inlärningsstrategier i några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel för SFI kurs C

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Mouchard; [2017-09-22]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; SFI; läromedel; ordinlärning; inlärningsstrategier;

  Sammanfattning : Undersökningen i denna uppsats behandlar ordinlärning och strategier för detta inom några undervisningsgrupper på SFI kurs C och i några läromedel inom SFI för kurs C. Då ett rikt ordförråd är av stor vikt för en andraspråksinlärare så ställer jag mig därför här frågan om hur ordinlärning kan gå till i undervisningen för SFI kurs C och huruvida läromedlen för SFI kurs C tar upp detta i läroböcker. LÄS MER