Sökning: "ordkunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet ordkunskap.

 1. 1. Påverkan av inlärningsstrategier vid ordinlärning. En studie om ordinlärning i svenska som andraspråk av ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Saadat Karimi; [2019-02-12]
  Nyckelord :ordinlärning; inlärningsstrategier; ordkunskap; akademiska ord; inre struktur; yttre struktur; abstrakta ord;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om ordinlärning i svenska som andraspråk hos ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet (SI) vid en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Undersökningens fokus ligger på ordinlärningen och påverkan av inlärares ordinlärningsstrategier vid denna process. LÄS MER

 2. 2. VISUAL NOVELS OCH ORDKUNSKAP : Användares attityder till Visual Novels med ordinlärning som huvudsyfte.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Arvid Jeppsson; Max Pudas Johansson; [2019]
  Nyckelord :Visual Novel; Ordinlärning; Glosor;

  Sammanfattning : Vårt examensarbete handlar om vad användare har för attityder till en Visual Novel med ordinlärning som huvudsyfte. För att undersöka detta så framställde vi en Visual Novel med ett ordinlärningsmoment från svenska till engelska, där spelaren instrueras att skriva in understrukna ord. LÄS MER

 3. 3. Högläsning som pedagogiskt verktyg : En litteraturstudie om hur lärare kan använda högläsning samt hur det kan påverka elevernas lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Edenström; Frida Landestorp; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; interaktiv läsning; modellering; ordkunskap; läsförståelse; hörförståelse; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på hur lärare kan arbeta med högläsning samt hur det kan påverkaelevernas lärande. Arbetet startade med en sökningsprocess där specifika sökord valdes ut för att hitta relevanta artiklar som en hjälp till att besvara uppsatsens syfte. LÄS MER

 4. 4. Text eller tabell : En studie om implicit och explicit ordinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :John Lindström; [2018]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ordinlärning; implicit inlärning; explicit inlärning; substantiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken inlärningsmetod som ledde till snabbast inlärning av substantiv, explicit eller implicita metoder. Hypotesen var att explicita metoder skulle vara överlägset sett till antalet inlärda substantiv över en begränsad tid. LÄS MER

 5. 5. Skrivutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Isabelle Mossberg; Amanda Strömqvist; [2018]
  Nyckelord :grundskolan; metoder; skrivförmåga; skrivutveckling; strategier;

  Sammanfattning : Vi lever idag i ett kunskapssamhälle där förmågan att kunna skriva är i stor vikt för att kunna föra sin talan i samhället. I dagens skola får inte skrivutvecklingen samma fokus och utrymme som läsutvecklingen. Det är av stor vikt att eleverna uppfattar skrivprocessen som meningsfull. LÄS MER