Sökning: "ordlista engelska svensk finans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ordlista engelska svensk finans.

  1. 1. Polsk-svensk ordlista med finans- och bankterminologi

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska institutionen

    Författare :Radek Baginski; [2006]
    Nyckelord :polska finansterminologi bankterminologi ordlista;

    Sammanfattning : Sedan kommunismens fall i Polen har utvecklingen i landet gått mycket fort. Med övergången till en marknadsekonomi följde en våg av nystartade företag. Även utländska aktörer har varit ivriga att investera i Polen, inte minst svenska företag. LÄS MER