Sökning: "ordningslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet ordningslagen.

 1. 1. Ordningslagens deltagarbegrepp : Förbudsförordningens tolkningsproblematik under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Louise Sollien; [2021]
  Nyckelord :Ordningslagen; deltagarbegreppet; förbudsförordningen; offentlig tillställning; allmän sammankomst;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den förbudsförordning som trädde i kraft sedan covid-19 pandemin fick sitt utbrott i Sverige. Förordningnen innebar viss tolkningsproblematik för både allmänheten och myndigheter avseende deltagarbegreppet. LÄS MER

 2. 2. Reglera Elsparkcyklar - En utredning av kommunens utmaningar och elsparkcykelns potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Miilus-Larsen; [2020]
  Nyckelord :Elsparkcykel; Elscooter; Trafikreglering; Mikromobilitet; Delad mobilitet; Hållbara transporter; Kommuner; Stockholm; Göteborg; Helsingborg; Malmö; Lokala Ordningsföreskrifter; Tillståndsplikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The free-floating electric scooter is a new phenomenon in the transport sector that seems to have a potential of promoting sustainable transportation and changing the way we travel in cities all around the world. This is done by catering the need for short trips and minimizing the dependence of self-owned vehicles and thus reducing the number of car trips. LÄS MER

 3. 3. Tiggeridomen och lokala ordningsföreskrifter : i ljuset av regeringsformen och EKMR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rêbwar Fakhry; [2020]
  Nyckelord :Beggar; free speech; Local ordinances; the prohibition of begging; municipal self-government; Tiggeri; lokala ordningsföreskrifter; Kommunal självstyrelse; yttrandefrihet; EKMR; HFD; tiggeridomen; yttrandefrihet; EKMR; Europadomstolen Europadomstolen; RF; ordningslagen; OL; Europakonventionen;

  Sammanfattning : This thesis focuses on chapter 3 articles 8 and 12 of the Ordinance Act, whichdeal with local ordinances issued by the municipalities. It was Vellinge municipality's local ordinances on the prohibition of begging that triggered an extensivedebate about preconditions for local ordinances and the relationship between themunicipal self-government and the normative power. LÄS MER

 4. 4. Hur kontrollerar vi kommunerna? - Kontroll av kommunala beslut genom laglighetsprövning och förvaltningsbesvär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tobias Bergstrand; [2019]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommuner sköter enligt 14 kap. 2 § regeringsformen lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Vad som är kommunala angelägenheter regleras av kommunallagen och specialförfattningar som exempelvis socialtjänstlagen och ordningslagen. LÄS MER

 5. 5. Upplåtelse av allmän plats för enskilt ändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Sanna Mustakangas; Jenny Tallheden; [2019]
  Nyckelord :Real Property Formation; Code of Land Laws; detailed plans; public places; leases; easement; access right; plan process; Fastighetsbildningslagen; Plan- och bygglagen; detaljplan; allmän plats; offentlig plats; upplåtelser; servitut; nyttjanderätt; planprocess;

  Sammanfattning : Kommuner har planmonopol i Sverige vilket innebär att de har ensamrätt att ta fram och anta detaljplaner. En detaljplan reglerar hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och upplåtas. I planen regleras vilken mark som ska utgöra allmän plats och kvartersmark. LÄS MER