Sökning: "orems egenvårdsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden orems egenvårdsteori.

 1. 1. Egenvård vid diabetes typ 1 : En litteraturstudie ur patienters perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Strand; [2021]
  Nyckelord :Diabetes typ 1; vuxna; egenvård; patienters erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en livslång sjukdom. Sjukdomen påverkar både patienten själv och personer i dess närhet. För patienter som lever med diabetes typ 1 är det viktigt att hantera egenvård för att må bra och minska risken för komplikationer. Orems egenvårdsteori är vald som teoretisk referensram. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av egenvård vid diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Barassa; Petra Hvit; Jenny Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; lifestyle changes; Orem’s self-care theory; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenheter; livsstilsförändringar; Orems egenvårdsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en växande folksjukdom i Sverige och globalt. Utförandet av egenvård är viktigt för att en person ska kunna undvika komplikationer och leva ett långt och hälsosamt liv. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att utföra egenvård vid diabetes mellitus typ 2. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av daglig egenvård vid hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Aisha Hussein; Emma Holtryd; Nimmra Qazi; [2021]
  Nyckelord :Chronic heart failure; daily life; qualitative method; self-care; Self-care deficit nursing theory;  Dagligt liv; egenvård; kronisk hjärtsvikt; kvalitativ metod; Orems egenvårdsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett globalt hälsoproblem som ständigt ökar. Detta hälsoproblem påverkar patienters förmåga att kunna utföra dagliga aktiviteter samt utförandet av egenvård för att minska påverkan av symtomen. Orems egenvårdsteori användes som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av aktivitet med ett hjärta som sviktar. : En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Fanny Holmén; Malin Molin; [2020]
  Nyckelord :Daglig aktivitet; egenvård; omvårdnad; Orems egenvårdsteori; träning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är ett folkhälsoproblem som drabbar många personer i Sverige och världen. Behandlingen består av läkemedel, kostvanor samt fysisk aktivitet. Rekommendationer och forskning visar på fysisk aktivitets positiva effekt men efterföljs inte. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av egenvård hos personer med diabetes mellitus typ 2 : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Madeleine Johansson; Amanda Hedman; [2020]
  Nyckelord :Type 2 diabetes mellitus; self-care; Orem’s self-care theory; lifestyle changes.; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; Orems egenvårdsteori; livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 anses vara en välfärdssjukdom där antalet som har sjukdomen ökar i världen. En viktig del av behandlingen är egenvård där personen med diabetessjukdomen har ett stort egenansvar. Vilket kan innebära livsstilsförändringar med nya rutiner. LÄS MER