Sökning: "oren revisionsberättelse exempel"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden oren revisionsberättelse exempel.

 1. 1. Ren eller oren revisionsberättelse? : En studie om faktorers påverkan på utfallet av en revisionsberättelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Flouna Awdisho Danial; Ivana Nikolic Jevremovic; [2018]
  Nyckelord :Revision; revisor; ren oren revisionsberättelse; finansiella-och icke finansiella variabler;

  Sammanfattning : Revisionsmarknaden har förändrats under den senaste tidsperioden till följd av bland annat skandaler som till exempel Enronskandalen och revisionspliktens avskaffande 2010. När bedrägerier uppstår i företagens redovisning blir dess revisorer oftast anklagade som ansvariga då deras huvudsakliga uppgift är att granska företagens finansiella rapporter. LÄS MER

 2. 2. Kostnader som uppstår för revisorer och företag vid utfärdande av en första going concern-varning : en analys av den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Pajtesa Ademi; Simon Wester; [2012]
  Nyckelord :Going Concern; Audit Report; Bankruptcy; Big 4; Auditor Switch; Auditor Tenure; Going concern-varning; konkurs; Big 4; byte av revisor; oren revisionsberättelse; ren revisionsberättelse; revisorslängd.;

  Sammanfattning : Revisorerna upprätthåller en viktig funktion som oberoende bedömare av ekonomisk information som regleras genom lagar och förordningar. I dagens samhälle är det viktigt för företag att upprätta pålitliga årsredovisningar för sina intressenter. LÄS MER

 3. 3. Väsentlighetsbedömning - En väsentlig del av revisionsprocessen : En kvalitativ jämförelse av väsentlighetsbedömning mellan revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Karl Karlsson; Mattias Andersson; [2012]
  Nyckelord :revision; väsentlighet; väsentlighetsbedömning; risk; väsentlighetstal;

  Sammanfattning : Väsentlighetsbedömningen ses som en grundsten vid revision och är viktig då den används genom hela revisionsprocessen samt styr alla revisorns beslut. Begreppet väsentlighet är teoretiskt väldefinierat men då det endast finns riktlinjer för hur väsentlighetsbedömning ska genomföras finns det utrymme för revisorns egna bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Revisionsberättelser : Vilka faktorer har ett samband med orena revisionsberättelser?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Emma Spjut; Maria Ulfhielm; [2008]
  Nyckelord :Revisionsberättelse; Oren revisionsberättelse;

  Sammanfattning : Alla aktiebolag i Sverige ska enligt lag avge en årsredovisning varje räkenskapsår. Revisorn granskar årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen och uttalar sig sedan i en revisionsberättelse huruvida företagets årsredovisning ger en rättvisande bild av företaget. LÄS MER