Sökning: "organdonation sjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden organdonation sjuksköterskor.

 1. 1. Att vårda i övergången mellan liv och död : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda organdonatorer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Henriksson; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; sjuksköterska; organdonator; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Det sker fler organdonationer för varje år vilket gör att det kommer bli allt mer vanligt förekommande att vårdpersonal kommer vårda organdonatorer. Hur upplevs det att vårda organdonatorer och hur är vägen dit? Känner sig sjuksköterskorna trygga med vården och har de tillräckligt med kunskap och erfarenhet? Syftet med examensarbetet var att undersöka intensivvårdssjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att ge vård i skiftet mellan livräddande behandling och vård av organdonator. LÄS MER

 2. 2. Att bemöta anhöriga vid en eventuell organdonation : En litteraturöversikt över sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Pauline Lunde; [2018]
  Nyckelord :brain death; debriefing; information; nurse; patient.; avlastningssamtal; hjärndöd; information; patient; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en patient diagnostiseras som hjärndöd och hålls vid liv via mekanisk väg ges upphov till frågan om organdonation. Om ett registrerat samtycke i donationsregistret finns kan donation bli aktuell. Vid ett uteblivet ställningstagande måste anhöriga istället fatta beslutet. LÄS MER

 3. 3. Hinder och förutsättningar som intensivvårdssjuksköterskor upplever i vården av potentiella organdonatorer : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nathalie Alvarado; Pernilla Poschèn; [2018]
  Nyckelord :intensive care nurse; barriers; brain death; families; attitudes; communication; stress; sustainability; organdonation;

  Sammanfattning : Intensivvårdssjuksköterskor har en viktig uppgift i att identifiera potentiella organdonatorer. Endast 200-270 personer per år i Sverige är potentiella organdonatorer och det är därför viktigt att alla dessa identifieras. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan allmänsjuksköterskors kunskap om och attityder till organdonation efter hjärndöd : en kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder stor brist på organ för donation både i Sverige och internationellt. Varje år hinner flera individer avlida i väntan på ett nytt organ. I Sverige uppger 70 procent av befolkningen att de kan tänka sig att donera sina organ efter sin död, trots detta är bara 16 procent registrerade i donationsregistret. LÄS MER

 5. 5. Att vårda organdonatorer : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av förutsättningar och hinder i verksamheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecka Rubinstein; Annika Sundin; [2016]
  Nyckelord :organdonation; intensivvårdssjuksköterskor; organisation; förutsättningar; hinder; närstående; donationsfrämjande; upplevelser;

  Sammanfattning : Organdonation är en förutsättning för en fungerande transplantationsverksamhet. Vården av organdonatorer är komplex och tidigare forskning har visat att intensivvårdssjuksköterskor upplever att det finns brister i organisationen i form av avsaknad av rutiner och tydligt ledarskap. LÄS MER