Sökning: "organdonation"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet organdonation.

 1. 1. Att vårda det ovärderliga- en kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn som är potentiell organdonator

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Caroline Winberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; kvalitativ studie; barn; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has enabled the possibilities to save lives and improve the quality of life for critically ill people. At present, it is uncommon that children are potential organ donors, this means that children are dying every year waiting for transplantation and lack of organs. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av uppföljningssamtal med närstående efter dödsfall på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teres Björk; Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :uppföljningssamtal; intensivvårdssjuksköterska; närstående;

  Sammanfattning : Intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna stödja och hjälpa närstående med hantering av kris och sorgereaktioner i livets slutskede. Även stödja och informera närstående i samband med organdonation. Årligen avlider det ca 3500 patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. LÄS MER

 3. 3. När döden får en mening : En litteraturstudie om närståendes upplevelser i samband med organdonationsprocessen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Johansson; Eriksson Björnsson Therese; [2020]
  Nyckelord :hjärndöd; intensivvård; litteraturstudie; närstående; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has an obvious establishment in health care. When the patient hasn’t expressed his or hers stand for donation, relatives will be placed in a decision-making position which may seem daunting and complex. Purpose: The purpose was to elucidate relative’s experiences in connection with the donation process. LÄS MER

 4. 4. Att hjälpa en medmänniska till bättre hälsaEn litteraturstudie om levande donatorers erfarenheter av organdonation : To help a fellow human to improved healthA literature study on living donors’ experiences of organ donation

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Minereus; Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityd till organdonation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mimmi Enheden; Gabrielle Erlandsson; [2020]
  Nyckelord :Attitude; Nurse; Organ donation; Potential organ donor; Willingness to donate; Attityd; Donationsvilja; Organdonation; Potentiell organdonator; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organtransplantation är en livräddande behandling vid terminal organsvikt men det råder en global brist på potentiella organdonatorer. Sjuksköterskan har en viktig roll i att öka medvetenheten om organdonation i samhället och hennes attityd till och kunskap om organdonation kan påverka människors beslut att donera. LÄS MER