Sökning: "organdonation"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet organdonation.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av uppföljningssamtal med närstående efter dödsfall på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Teres Björk; Kristin Persson; [2020]
  Nyckelord :uppföljningssamtal; intensivvårdssjuksköterska; närstående;

  Sammanfattning : Intensivvårdssjuksköterskorna ska kunna stödja och hjälpa närstående med hantering av kris och sorgereaktioner i livets slutskede. Även stödja och informera närstående i samband med organdonation. Årligen avlider det ca 3500 patienter på intensivvårdsavdelningar runt om i Sverige. LÄS MER

 2. 2. När döden får en mening : En litteraturstudie om närståendes upplevelser i samband med organdonationsprocessen

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Johansson; Eriksson Björnsson Therese; [2020]
  Nyckelord :hjärndöd; intensivvård; litteraturstudie; närstående; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has an obvious establishment in health care. When the patient hasn’t expressed his or hers stand for donation, relatives will be placed in a decision-making position which may seem daunting and complex. Purpose: The purpose was to elucidate relative’s experiences in connection with the donation process. LÄS MER

 3. 3. Att hjälpa en medmänniska till bättre hälsaEn litteraturstudie om levande donatorers erfarenheter av organdonation : To help a fellow human to improved healthA literature study on living donors’ experiences of organ donation

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Minereus; Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samhällshjälte eller riskanalytiker? : Om människor attityder till organdonation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Ejderskog; Malin Qvarsell; [2020]
  Nyckelord :Organ donation; prosocial-behavior; social-exchange theory; social norms;

  Sammanfattning : Organdonation är idag ett aktuellt ämne i Sverige och bristen på donatorer är stor. Studiens främsta syfte var därför att granska människors attityder till organdonation genom vilka motiv och argument som människor framhåller i valet att donera kontra valet att avstå från organdonation, både under livstiden och efter döden. LÄS MER

 5. 5. Att vårda en patient som är potentiell organdonator : En kvalitativ litteraturstudie utifrån intensivvårdssjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mathilda Martinsson; Sofia Josefsson; [2020]
  Nyckelord :brain death; experience; intensive care unit; nurse; organ donor; hjärndöd; intensivvårdsavdelning; organdonator; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårda potentiella donatorer är en svår uppgift för sjuksköterskan och på grund av den komplexitet och stress som situationen medför är det utmanande för sjuksköterskan på intensivvårdsavdelningen. Syfte: Syftet var att belysa intensivvårdssjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter av att vårda patienter med konstaterad hjärndöd och som är potentiella organdonatorer. LÄS MER