Sökning: "organfunktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet organfunktion.

 1. 1. Hälsorelaterad livskvalitet ett år efter hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Boel Karlsson; Anna Brantmark; [2019-08-07]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; EQ-5D; hjärttransplantation; organfunktion; arbetsförmåga; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är aktuella för hjärttransplantation har en nedsatt livskvalitet vilket förbättras avsevärt vid transplantation men är fortsatt sämre jämfört med den övriga befolkningen.Syfte: Att undersöka hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) hos vuxna personer ett år efter hjärttransplantation. LÄS MER

 2. 2. Effekten av en kontinuerlig glukosinfusion på triglyceridmetabolismen hos hästar med varierande grad av insulinkänslighet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Helena Johansson; [2016]
  Nyckelord :kontinuerlig glukosinfusion; triglyceridmetabolism; insulinresistens; hyperlipidemi;

  Sammanfattning : Kritiskt sjuka hästar som utsätts för kraftig fysiologisk stress kan drabbas av negativ energibalans och störningar i glukos- och fettmetabolismen. Fysiologisk stress aktiverar en neuroendokrin respons för att bevara homeostas. LÄS MER