Sökning: "organic clothes"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden organic clothes.

 1. 1. Biologisk vattenrening inom textilåtervinningsindustri : En utvärdering av Moving Bed Biofilm Reactor för att reducera BOD7 hos Renewcell

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonas Ericsson; [2021]
  Nyckelord :Moving bed biofilm reactor; textile recycling industry; biological purification; membrane bioreactor; chemical precipitation; Moving bed biofilm reactor; textilåtervinningsindustri; biologisk rening; membrane bioreactor; kemisk fällning;

  Sammanfattning : Klädindustrin är idag en stor bidragande orsak till negativa miljöpåverkningar. Om avtrycket från den industrin ska minska behöver det ”fast fashion” fasas ut och ett nytt sätt att se på kläder implementeras. De enklaste sätten att minska avtrycket är att återanvända eller återvinna kläder. LÄS MER

 2. 2. Vattenrening i textilåtervinningsindustri : Reducering av nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel och sulfat i re:newcells processvatten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Undin; [2020]
  Nyckelord :ozonering; MBBR; jonbyte;

  Sammanfattning : Kläder och textilier produceras och konsumeras i allt högre grad med stor påverkan på miljö, klimat och jordens resurser som följd. En attraktiv lösning på det är återvinning av kläder, vilket företaget re:newcell gör. LÄS MER

 3. 3. Det fria

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Matilda Falk; [2019-07-15]
  Nyckelord :Textil; Kläder; Formgivning; Steneby;

  Sammanfattning : Författarens egna ämnesord: nature, details, organic, slow crafts, playfulness, fictitious miniature landscape.... LÄS MER

 4. 4. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Madeleine Gillheimer; Linnéa Larsson; Nathalie Thomsson; [2019]
  Nyckelord :avfallshierarkin; cirkulär ekonomi; hållbar klädkonsumtion; konsument inkluderande; slit och släng;

  Sammanfattning : Det råder idag en “slit och släng” kultur i samhället vilket kännetecknas av att konsumenter köper nya varor och slänger dem när de inte längre fyller sin funktion. Klädindustrin är en av de branscher där “slit och släng” kulturen är som mest påtaglig. LÄS MER

 5. 5. Kvantitet framför kvalitet : En kvalitativ studie om ekologiska kläder inom fast fashion industrin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ankica Basic; Angelica Batur; Berina Numanspahic; [2017]
  Nyckelord :Fast fashion; trends; fashion; organic clothes; Fast fashion; trender; mode; ekologiska kläder;

  Sammanfattning : Forskningsfrågan har utformats med studiens syfte i åtanke och lyder: • I vilken utsträckning har ekologiska kläder anammats av den snabbföränderliga modemarknaden? Studien syftar till att få en djupare förståelse för hur ekologiska kläder utvecklats i takt med den snabbföränderliga modemarknaden inom fast fashion industrin. Vi vill även med denna uppsats lyfta fram vad som karakteriserar ekologiska kläder samt hur dessa betraktas ur ett trendperspektiv. LÄS MER