Sökning: "organic production"

Visar resultat 1 - 5 av 682 uppsatser innehållade orden organic production.

 1. 1. Fuktsäkring av trästommar : Förslag till rekommendationer för att fuktsäkra träkomponenter före, under och efter montageprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matas Menkis; Andreas Björklund; [2020]
  Nyckelord :Fukt; Fuktskador; Trä; Trästomme; Mögel; Mikrobiell påväxt; Temperatur; Montage; Åtgärder; Fuktsäkring; Väderskydd.;

  Sammanfattning : Att bygga med trästommar är något som blir allt vanligare i takt med att medvetenheten om byggbranschens klimatavtryck ökar. Men att bygga med trä medför problem eftersom trä är ett organiskt material som är känsligt för mikrobiell påväxt till följd av fuktiga miljöer. LÄS MER

 2. 2. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 3. 3. En Moving Bed Biofilm Reactor som försteg till en Långtidsluftad Aktivslam : Syresättningsförmågan och syrebehovets påverkan på energibehovet.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Diana Klarström; [2020]
  Nyckelord :Biologisk rening; MBBR; LAS;

  Sammanfattning : The pulp and paper mill requires a lot of water during the production. Stora Enso Skoghall requires about 33m3 of water for 2204 lb produced carbon or paper. Before the wastewater returns to the recipient, the water must be purified from organic material. LÄS MER

 4. 4. Edible Fungal Production using Acetic Acid as Carbon and Energy Source

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Barbara Mae Alontaga; Anna Axebrink; [2020]
  Nyckelord :VFA; Volatile fatty acid; acetic acid; Fungi; Carbon source; Energy source;

  Sammanfattning : Volatile fatty acids (VFAs) have become attractive and gained high research interest due to its significance for the chemical industry and economical advantage. These acids can be produced by utilizing organic waste such as food waste as substrate through anaerobic digestion. LÄS MER

 5. 5. Businesses’ Willingness to Sustainable Approach Using BMfS to Manage Sustainable Supply Chain Evidence of Development and Implementation of BMfS on Introduction of Organic Cotton Action Outdoor Products

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Nina Kolovic; Ana Rita Chambel Pinheiro; [2020]
  Nyckelord :sustainability; fashion retail; supply chain management; a business model for sustainability; organic cotton; action outdoor products.; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the rapid production of sportswear and its price advantage, consumption has also increased significantly, which has a rather negative impact on the environment, society, and the economy. Fashion retailers and their consumers are also well aware of this, and their demands for sustainable fashion have had a strong impact on the production of sportswear and consumer behaviour in recent years. LÄS MER