Sökning: "organic"

Visar resultat 1 - 5 av 2383 uppsatser innehållade ordet organic.

 1. 1. Bergs äppelgård - den kommersiella ekologiska fruktodlingens pionjärer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Munkberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamenmed huvudområdet kulturvård med inriktning motTrädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Komposttillverkning i biointensiva odlingar - en undersökning med fyra fallstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Amanda Nygårds; [2021-06-21]
  Nyckelord :Biointensive farming; compost; soil substrate; no-dig; market garden; Biointensiv odling; kompost; jordsubstrat; andelsjordbruk;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk2021, 180 hp.... LÄS MER

 3. 3. Opto-vibrational coupling in molecular solar thermal storage materials: Electronic structure calculations and neural-networkbased analysis Giannis Kostaras Degree project

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för fysik

  Författare :Giannis Kostaras; [2021-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Molecular solar thermal storage materials are proposed as a clean, renewable energysolution for a world with ever increasing energy needs. Norbornadiene is anorganic compound suitable for molecular solar thermal storage systems. LÄS MER

 4. 4. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. LÄS MER

 5. 5. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Nyckelord :Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Sammanfattning : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. LÄS MER