Sökning: "organisation ledarskap rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden organisation ledarskap rapport.

 1. 1. Långt förbi fruktkorgar och stegtävlingar : Employer Branding med fokus på personalens hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cornelia Roos; Anita Cedergren; [2016]
  Nyckelord :Employer Branding; Hälsa; Stolthet; Organisation; Kultur; Förmåner; Friskvård; Personalvård; Generationsskifte; Arbetstagare; Arbetsgivare; Ledarskap; Engagemang; Struktur; Varumärke;

  Sammanfattning : Arbetslivet ställer idag större krav på arbetsgivare och arbetstagare, och en dålig hälsa hos anställda inom organisationer är ett stort samt dyrt samhällsproblem. Samtidigt har företag svårt att attrahera ny arbetskraft och behålla sina anställda. LÄS MER

 2. 2. Rapportering av olyckor, tillbud och riskobservationer för en säkrare byggbransch. Effektivare rapportering på arbetsplatserna i byggbranschen för att förebygga arbetsplatsolyckor.

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :SEBASTIAN ANTONSSON; JENNY STRÅLMAN; [2015]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Organisation; Ledarskap; Kultur; Säkerhet; Tillbud; Olyckor; Riskobservationer; Rapportering; Rapporteringssystem; Riskuppfattning; Beteende-baserad säkerhet; Hälsa.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring- att leda rätt : Ledarens roll vid kunskapsöverföring i en organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Sara Bergström; Ann-Sofi Kinnvall; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en rapport som Svensk Näringsliv (2010) har utfört beskriver de att företag redan idag ochinom en snar framtid står inför den största pensionsavgången någonsin i Svensk historia. 40-talisternas avgång ställer företag inför stora utmaningarna, framförallt att lyckas genomföra enlyckad generationsväxling. LÄS MER

 4. 4. Vad är ett lyckat ledarskap för hållbar utveckling? : En studie om förändringsledning i näringslivet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Fanny Wahlqvist; [2015]
  Nyckelord :Sustainable development; CSR; leadership; transformational leadership; leading change; change management.; Hållbar utveckling; CSR; ledarskap; förändringsledning; transformativt ledarskap; leda förändring.;

  Sammanfattning : Hållbar utvecklingär ett begrepp som genom Brundtlandkommissionens rapport “Vår gemensamma framtid” och EU Kommissionens definition av Corporate Social Responsibility (CSR) har fått en större påverkan på näringslivet. Denna studie hade som syfte att undersöka hur ledare på företag som enligt svenska konsumenter anses vara “hållbara” driver sitt interna förändringsarbete med hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Språkstödjande arbetssätt och elevers egen läs-och skrivupplevelse i en Montessoriklass

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Yvonne Hanzén; [2014]
  Nyckelord :Förförståelse; läsmotivation; lässtrategier; Montessori; språk-; läs- och skrivutveckling; stödinsatser i tidigt skede;

  Sammanfattning : Hanzén, Yvonne (2014). Språkstödjande arbetssätt och elevers egen läs-och skrivupplevelse i en Montessoriklass (Language Supportive practices and students' own reading and writing experience in a Montessori Class). Speciallärarprogrammet, Språk-, skriv- och läsutveckling, Skolutveckling och ledarskap. LÄS MER