Sökning: "organisation och ledarskap teoretiska begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden organisation och ledarskap teoretiska begrepp.

 1. 1. Ledarskap i samband med #Metoo. : En intervjustudie om Försvarsmakten och Polismyndigheten.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Oscar Ljungmark; Robert Palmer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forskningsområdet hur myndigheter utövar ledarskap i relation till deras #metoo-inspirerade upprop är mycket begränsat. Studiens syfte har varit att undersöka hur två av Sveriges största myndigheter, Försvarsmakten och Polismyndigheten, har utövat ledarskap i samband med upprop sprungna ur egen organisation och anställda kvinnors uppfattning härom. LÄS MER

 2. 2. "Mitt vapen och mitt verktyg" : Chefers upplevelse av att arbeta med kommunikation i sitt dagliga arbete

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnéa Penttinen; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; ledarskap; chefers upplevelser;

  Sammanfattning : Kontinuerlig förändring av organisationer är inget ovanligt i dagens samhälle och det sker både i små steg på daglig basis och i form av större omstruktureringar. Ett av de viktigaste verktygen för att vägleda organisationen och dess medarbetare genom alla förändringar är kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Värdestyrning med medarbetaren i fokus: En kvalitativ studie av hur värderingar hålls levande i en organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Johansson; Yasmine Claesson; [2018]
  Nyckelord :Värdestyrning; värdebaserat ledarskap; värderingar; organisationsvärderingar; organisationskultur; medarbetarskap; horisontell kommunikation; Sappa; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats redovisas resultaten från en studie i ett värdestyrt företag. Syftet med studien är att öka kunskaperna om medarbetarnas roll i värdestyrda organisationer. Syftet är vidare att skapa en djupare förståelse för medarbetarnas kommunikativa roll för att värderingarna ska hållas levande i organisationen. LÄS MER

 4. 4. ’’Rå men hjärtlig’’ : En kvalitativ studie om kvinnor i ledande positioner på en mansdominerad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emelie Svensson; Josefine Isaksson; [2018]
  Nyckelord :Gender; Man as a norm; Doing gender; Leadership; Man dominated organization; Gender order; Organization culture; Jämställdhet; Mannen som norm; Göra kön; Ledarskap; Mansdominerad organisation; Könsmaktsordning; Organisationskultur;

  Sammanfattning : Vår kandidatuppsats, Rå men hjärtlig - en kvalitativ studie om kvinnor i ledande positioner på en mansdominerad arbetsplats baseras på hur kvinnor i ledande positioner upplever sina förutsättningar och villkor i en mansdominerad organisation. Vidare syftar undersökningen till att  redogöra för hur organisationen upplevs arbeta med jämställdhetsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Gemensam organisationskultur – existerar den? : En studie om organisationskulturen på ett svenskt IT-konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marco Dilani; Kevin Strimer; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Organisation; Företagskultur; IT-företag; Ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationskultur är ett brett begrepp som genom åren har definierats på flera olika sätt. En definition på organisationskultur är att det beskrivs som en uppsättning av normer och värderingar som har en påverkan på hur människor tänker, agerar och beter sig. LÄS MER